kontoret-med-masen.jpg

KPA Pension vinner pensionsupphandlingen i Stockholms stad

2015-05-27

Stockholms stad har valt KPA Pension för att ta hand om stadens administration av tjänstepensioner. Stockholms stad har närmare 40 000 anställda och 23 000 pensionärer.

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått Stockholms stads förtroende för att sköta deras pensioner. Detta är en av Sveriges största upphandlingar i sitt slag. Vi har en kundnöjdhet på över 90 procent och 8 av 10 kunder inom kommuner och landsting väljer oss som leverantör av pensionsadministration. Genom att vinna den här upphandlingen visar vi att kunderna kan känna sig trygga med oss och att vi är landets ledande leverantör av pensionsadministration till kommunsektorn., säger Erik Thedéen, vd KPA Pension.

 Avtalet gäller från den 1 januari 2016 till i första hand den 31 mars 2019 med chans till förlängning under ett, två eller tre år.

Bättre stordriftsfördelar gynnar kunderna

 Vi arbetar hårt för att effektivisera vår verksamhet och kunna ge våra kunder en god service till konkurrenskraftiga priser. Vårt köp av SPP Liv Pensionstjänst gjorde att vi kunde ta över ett modernt IT-system som går hand i hand med den utveckling som vi också jobbar med. KPA Pension kan nu än bättre utnyttja stordriftsfördelar vilket gynnar kunderna, säger Henrik Persson, chef affärsområde Försäljning KPA Pension.

KPA Pension var det första finansiella bolaget som miljöcertifierades 1998 enligt ISO 14001 och först i pensionsbranschen i Sverige att säkerhetscertifieras 2012 enligt ISO 27001.

För mer information kontakta:

Erik Thedéen, vd KPA Pension, tel 08-665 04 50 
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)