KPA Pensions hållbarhetschef talar på stort PRI-seminarium i London

2015-03-31

Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, talar den 1 april på ett internationellt seminarium om hållbart värdeskapande ”Leder oss löftet från Montreal på rätt väg till Paris?”

Principles for Responsible Investments, PRI i London, arrangerar ett heldagsseminarium om Kritiska ESG-teman under 2015. ESG står alltså för Environmental, social and corporate governance eller Hållbart värdeskapande bolagsstyrning.

Eva Axelsson ska hålla både ett kort anförande och ingå i en paneldiskussion. Hon kommer att beskriva KPA Pensions långvariga hållbarhetsarbete och informera om hur bolaget nu har börjat mäta hur stort koldioxidavtryck de olika innehaven lämnar efter sig.

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är det viktigt för oss att mäta och kommunicera hur våra investeringar påverkar klimatet. Visserligen ligger vi bättre till än de index som vi mäter oss mot men självfallet  fortsätter vi att arbeta aktivt för att minska våra fotavtryck, säger Eva Axelsson.

För mer information kontakta:

Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, tel 0768-31 40 06
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 0634, 0734-39 33 37

)