Fortsatta utbetalningar till grekiska konton

2015-07-09

De svenska bankerna har tidigare diskuterat ett eventuellt utbetalningsstopp av pensioner till grekiska konton, med anledning av den ekonomiska krisen där. Den 17 Juli meddelade Pensionsmyndigheten att storbankerna – inklusive Nordea som sköter våra utlandsbetalningar – kommer att fortsätta med pensionsutbetalning till Grekland.

Uppdatering 17 juli 2015:

Nordea som ansvarar för våra utlandsutbetalningar har fattat ett beslut om att inte stoppa utbetalningarna till grekiska konton.

Så påverkas kunder i KPA Pension

De svenska storbankerna kommer med anledning av krisen att fatta beslut om gemensamma regler kring utbetalningar till Grekland vilket skulle kunna innefatta ett utbetalningsstopp.

För kunder i KPA Pension som har pensionsbetalningar till konton i grekiska banker innebär det att de kan komma att påverkas.

Vi följer utvecklingen noggrant och står i tät kontakt med Nordea som sköter KPA Pensions utbetalningar till utlandet. Vi kommer att informera berörda kunder om det innebär att deras utbetalningar påverkas.
 

)