Sammanläggning av fonder

2015-09-29

Swedbank Robur, som förvaltar våra fonder, har beslutat att KPA Etisk Blandfond 1 ska uppgå i KPA Etisk Blandfond 2. Syftet med sammanslagningen är att förenkla och renodla fondutbudet. Sammanläggningen genomförs den 22 oktober 2015 och är godkänd av Finansinspektionen.

Om KPA Etisk Blandfond 2

Fonden är en blandfond som normalt består av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Målsättningen är att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt med beaktande av de etiska hänsyn som fondbolaget från tid till annan fastställer. Liksom KPA Etisk Blandfond 1 avstår även denna fond från placeringar i tobaks-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Har du frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 020-650 500.

Om du vill byta fonder eller se över ditt innehav kan du besöka Mina sidor som du når påwww.kpa.se/minasidor.

)