Bokslutskommuniké 2015

2016-02-17

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerade den 12 februari bokslutskommunikén för 2015.

Läs den i sin helhet här.

)