Camilla Ankelstam till KPA Pensions företagsledning

2016-03-10

Camilla Ankelstam får ett utökat ansvar på KPA Pension och kommer nu att ingå i företagsledning. – Det ska bli en spännande utmaning. I företagsledningen kan jag vara med och ta ansvar för utvecklingen av IT-frågorna samt bidra till KPA Pensions fortsatt starka position på marknaden, säger hon.

Camilla Ankelstam har länge varit biträdande avdelningschef för den delen inom Folksams IT-organisation som har ansvar för IT-stödet till Liv- och sparandeverksamheten inklusive KPA Pension. Nu ersätter hon Stellan Dahnsjö i KPA Pensions företagsledning.

– Den blir en tydligare ansvarsfördelning mellan mig och Stellan Dahnsjö nu när jag tar ett helhetsansvar för KPA Pensions IT frågor. Men rent jobbmässigt kommer det inte att innebära några större förändringar. Nyheten är mer att jag nu ingår i företagsledningen, säger Camilla Ankelstam.

Och det är just möjligheten att själv ännu mer kunna vara med och påverka utvecklingen av IT-stödet, genom en plats i företagsledningen som utmanar henne.

– Att Camilla Ankelstam tar detta steg känns självklart. Hon har under flera år successivt tagit över ansvaret för KPA Pensions IT stöd. Nu kommer hon axla ansvaret fullt ut och med sin erfarenhet kunna stå för långsiktighet i vårt utvecklingsarbete, säger Mia Liblik, tf vd KPA Pension.

Camilla Ankelstam kom från SEB Trygg Liv till KPA Pension i februari 2000. Först som redovisningsekonom, sedan som controller med arbetsuppgiften att stötta verksamhetsområdena IT och Försäljning. Sedan 2010 har hon varit biträdande avdelningschef för IT Liv och Pension, en avdelning som omfattar 170 medarbetare.

Mia Liblik är mycket nöjd med att Camilla Ankelstam nu ingår i företagsledningen:
– Dels för hennes kompetens, dels för att vi nu får en jämn fördelning av män och kvinnor i företagsledningen, vilket ger bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte och nytänkande. Det är en fördel också med tanke på att vi är kommun- och landstingsanställdas pensionsbolag där åtta kunder av tio är kvinnor.


För mer information kontakta:
Mia Liblik, tf vd KPA Pension, tel 0734-393399 
Rikard Björk, pressekreterare KPA Pension, tel 070-7106953

)