gron-gron-avkastning.jpg

Delårsöversikt januari-juni 2016

2016-07-22

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerar sin delårsöversikt för årets andra kvartal (januari – juni 2016) idag den 22 juli. 

KPA Pension har en fortsatt kontrollerad och stabil tillväxt. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 10 578 (10 255) miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt tre procent. 


Relaterade dokument

)