Delårsöversikt januari-mars 2016

2016-05-10

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerade den 10 maj bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2016

Premieinkomsten för KPA Pension ökade med drygt 9 miljarder under det första kvartalet , en ökning med närmare 5 procent.

Läs hela Folksams delårsöversikt

)