plantering-4.jpg

KPA Pension delar ut över halv miljard kronor i överskott till kommuner

2016-02-17

Efter flera år av god avkastning får många kommunkunder nu ta del av det överskott som KPA Pensionsförsäkring byggt upp. Totalt delar ett 150-tal kommuner och kommunala företag med överskottsfond på uppemot 600 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vår framgångsrika förvaltning har gett överskott i många kunders överskottsfond. Det visar att vi över tid lyckas generera trygga och etiska pensioner till våra kunder, helt i linje med vårt uppdrag, säger Henrik Persson, vd för KPA Pensionsförsäkring.

Det överskott som uppstår efter det att en säkerhetsmarginal byggts upp lyfts till arbetsgivarens överskottsfond. Överskottet kan användas till pensionsändamål, såsom betalning av kommande och löpande försäkringspremier för försäkringsavtal hos KPA Pensionsförsäkring eller för försäkringslösningar av den intjänade pensionsrätten per 1997-12-31. Pengarna kan även ligga kvar i överskottsfonden för att användas till kommande premier för till exempel indexeringar. Medlen i överskottsfonden förräntas med KPA Pensions avkastningsränta och är inte garanterade.

– Det är alltså kunder som har tecknat förmånsbestämda pensionsförsäkringar med överskottsfond som nu får ta del av detta för pensioner öronmärkta överskott. Bland dessa finns till exempel flera Skånekommuner som har valt att inte bygga ny pensionsskuld, säger Henrik Persson, vd för KPA Pensionsförsäkring.

Bokslutskommunikén 2015

Mia Liblik, tf vd för KPA Pension kommenterar bokslutet i en kort film som du ser här.

För mer information kontakta: Henrik Persson, vd KPA Pensionsförsäkring, telefon 08-665 06 66 Bent Malmsjö, chefaktuarie KPA Pension, telefon 08-665 04 76 Juha Hartomaa, investerarrelationer KPA Pension, telefon 08-772 62 01

)