KPA Pension förvärvar Kungshuset i centrala Stockholm

2016-06-27

Folksam har för KPA Pensionsförsäkrings räkning tecknat avtal med GIC om förvärv av fastigheten Kåkenhusen 37 (Kungshuset) i centrala Stockholm. Investeringen är ett led i att öka andelen fastigheter i portföljen och på så sätt värna om trygga och etiska pensioner för kunderna.

Fastigheten Kungshuset är belägen på Kungsgatan 16-18 och Regeringsgatan 66 i centrala Stockholm. Den är nyrenoverad och i princip fullt uthyrd med en bra mix av stabila hyresgäster. Det underliggande fastighetsvärdet är 1 510 miljoner kronor och fastigheten utgörs av drygt 16 600 kvadratmeter, varav 10 600 kvadratmeter är kontor och 6 000 kvadaratmeter restaurang och biograf samt ett antal parkeringsplatser.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att köpa en av de bästa fastigheterna i centrala Stockholm. Det är en investering i linje med vår strategi för trygga och etiska pensioner för kunderna, säger Mia Liblik, tillförordnad vd för KPA Pension.

Investeringen är också ett led i arbetet med att öka andelen fastigheter i KPA Pensions portfölj. KPA Pension får omedelbart tillträde till fastigheten.

)