max_matthiessen_ansvarsfullt_agande.PNG

KPA Pension i topp i Max Matthiessens hållbarhetsundersökning

2016-11-16

För fjärde året i rad tar Max Matthiessen tempen på hur svenska pensionsbolag arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det är mycket glädjande att KPA Pension, tillsammans med tre andra bolag, får betyget väl godkänt betyg inom traditionell förvaltning.

Max Matthiessen konstaterar att pensionsbranschens ambitioner inom hållbarhetsområdet ökar, liksom kundernas efterfrågan gällande etiska och hållbara placeringar. Hur vi på KPA Pension arbetar med hållbarhet kan du läsa mer om under Hållbarhet & Etik

Läs mer om Ansvarsfullt ägande 2016

Foto: Max Matthiessen

)