466.jpg

KPA Pension investerar i gröna obligationer

2016-06-10

Som ett led i arbetet med att värna om trygga och etiska pensioner för sina kunder har KPA Pension gjort två investeringar i gröna obligationer. Emittenter är Stockholms läns landsting och Göteborgs stad. Ambitionen är att över tid öka innehavet i gröna obligationer.

– Det är glädjande för oss att kunna investera i den gröna utvecklingen av våra kommuner, som dessutom är KPA Pensions kunder, och samtidigt bidra till trygga och etiska pensioner. Därför ska vi fortsätta att investera i gröna obligationer i takt med att möjligheter uppstår, säger KPA Pensions tillförordnade vd Mia Liblik.

KPA Pension gjorde sin första investering i en grön obligation emitterad av Stockholms läns landsting. Obligationen har en löptid på fem år och KPA Pensions andel blev 195 miljoner kronor. Projekt som kan omfattas av finansieringen är Nya Karolinska, Södertälje sjukhus och Stockholms tunnelbanesystem.

Den senaste investeringen gjordes i en grön obligation emitterad av Göteborgs stad och med en löptid på sex år. KPA Pension investerade 350 miljoner kronor i emissionen.

– KPA Pension fortsätter att förvalta kundernas pengar genom att styra mot hållbara investeringar. När det gäller räntepapper kan gröna obligationer erbjuda hög kreditvärdighet och stöd till miljö- och klimatprojekt inom kommun och landsting, vilket passar vår profil bra, säger Mia Liblik.

För mer information, vänligen kontakta:
Mia Liblik, tf vd KPA Pension, 073-439 33 99
Juha Hartomaa, investerarrelationer, 070-831 65 26

)