koldioxidpaverkan.jpg

KPA Pension minskade sin koldioxidpåverkan i innehaven under 2015

2016-06-03

Nu publicerar KPA Pension sin hållbarhetsredovisning för 2015 som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Redovisningen påvisar viktiga framsteg under föregående år.

Under 2015 har KPA Pension avyttrat bolag med mer än 50 procent av sin omsättning i kolbrytning eller i kolförbränning samt minskat koldioxidtrycket väsentligt som ett led i arbetet att minska miljö- och klimatpåverkan i investeringarna.

- För tredje året i rad vi mäter vårt koldioxidavtryck. Under 2015 minskade vi vårt absoluta koldioxidavtryck med 18 procent. Nu har branschen dessutom enats om ett sätt att mäta koldioxidutsläpp på vilket vi välkomnar, säger Eva Axelsson.

- Vi fortsätter att förvalta våra kunders pengar på ett tryggt och etiskt sätt, vilket vi berättar om i vår färska hållbarhetsredovisning, fortsätter Eva Axelsson. Årets hållbarhetsredovisning lägger stor vikt vid att öka transparensen av KPA

Pensions hållbarhetsarbete. En viktig del är de intressentundersökningar som under året har utökats med en intressentdialog kring förväntningar på KPA Pensions hållbarhetsarbete.

- Med denna hållbarhetsredovisning vill vi tillgodose våra intressenters förväntningar på en öppen och tydlig information om vårt hållbarhetsarbete. Det är dessutom viktigt för oss att kunna visa de bolag vi investerar i att vi själva lever upp till de krav som vi ställer på dem, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

För mer information kontakta:
Eva Axelsson, Hållbarhetschef KPA Pension, 0768-31 40 06
Karin Lutz, Pressekreterare KPA Pension, 0708-31 69 39

)