vaxer-mest.png

KPA Pension rustar grönt i Staffanstorp

2016-12-08

KPA Pension kommer att rusta upp ett bostadsområde om 450 lägenheter i Staffanstorp. Efter en noggrann inventering av behoven har en upprustningsplan tagits fram för att skapa en grön och hållbar boendemiljö.

– Som en ansvarsfull fastighetsägare rustar vi nu upp Åkershus till ett grönt och hållbart bostadsområde. Samtidigt som vi arbetar för trygga och etiska pensioner är det glädjande att vi på det här sättet kan återinvestera i den gröna utvecklingen av svenska kommuner, som är våra kunder, säger KPA Pensions vd Britta Burreau.

När KPA Pension köpte fastigheten 2012 inleddes en noggrann inventering som visar på behovet, och de möjligheter som finns, av att rusta upp området Åkershus i Staffanstorp. Området är uppfört under tidigt 1970-tal och rymmer 450 lägenheter. KPA Pension kommer att investera cirka 275 miljoner kronor under de kommande åren.

Det är Folksamgruppens fastighetsavdelning som ansvarar för projektet.

 – Det finns mycket vi kan göra. Förutom att uppgradera lägenheter och byggnader till modern standard kan vi också minska miljöavtrycket genom hållbara energilösningar och bättre inomhus- och utomhusmiljöer. Vi ska förbättra inomhusklimat, reducera radonhalter, sänka energianvändningen, utnyttja marken bättre och ge plats för nya bostäder samt bidra till social hållbarhet inom området genom nya mötesplatser och tvättstugor på gårdarna. Vi ser också över möjligheten att installera solceller på taken, säger Stefan Vinglid, asset manager på Folksams fastighetsavdelning.

Upprustningen ska genomföras stegvis under de kommande åren och i tät dialog med de boende. Arbetet beräknas kunna starta våren 2017.

För mer information kontakta:
KPA Pensions pressjour, 08-772 66 60

)