KPA Pensions kommentar till Brexit

2016-06-29

Brexit är en av flera politiska och finansiella risker vi sett under åren efter finanskrisen. Vi har lagt stort engagemang vid att balansera vår portfölj så att dessa händelsers påverkan inte allvarligt ska kunna påverka KPA Pensions starka ekonomiska ställning. Tack vare god riskspridning har Greklandskris, sänkt amerikanskt kreditbetyg och andra oroshärdar endast haft marginell påverkan.

Vilka åtgärder har KPA Pension vidtagit?

KPA Pension följer händelseutvecklingen i Storbritanniens mycket noggrant. På senare tid har osäkerheten kring valresultatet ökat vilket bidragit till kraftigare svängningar på de finansiella marknaderna. EU-valet är dock ett av flera osäkerhetsmoment som KPA Pension tar hänsyn till i den övergripande riskbedömningen. De stora svängningarna på marknaderna är en utmaning men kan också skapa goda möjligheter för en långsiktig investerare. KPA Pension är en välkapitaliserad och långsiktig investerare och vi klarar betydande nedgångar i tillgångspriserna.

Vad händer med kundernas sparkapital?

Det är viktigt att konstatera att kortsiktiga rörelser på världens börser i mindre utsträckning påverkar tjänstepensioner i KPA Pension som förvaltas med en mycket långsiktigt placeringshorisont och med en hög andel av tillgångarna placerade i räntebärande placeringar som till exempel obligationer. Dessutom ger pensionssparande i traditionell försäkring, som cirka 90 % av KPA Pensions kunder omfattas av, ett garanterat pensionsbelopp, vilket innebär en extra trygghet när det är oroligt på världens börser.

)