Mölnlycke först med utbildning av framtidens pensionsexperter

2016-04-06

Yrkeshögskolan i Mölnlycke är först i landet med utbildning av löne- och pensionskonsulter. Den helt nya utbildningen har tagits fram i samarbete med bland andra KPA Pension och i januari började de första 34 studenterna.

Studenterna på Mölnlyckes nya yrkesutbildning lär inte stå utan jobb när de tar examen. Efterfrågan på löne- och pensionskonsulter är stor enligt både Pensionsmyndigheten samt andra företag och organisationer.

– Det känns roligt att vara först ut med utbildningen till löne- och pensionskonsult. Eftersom vi verkar i nära samarbete med arbetslivet så vet vi att det finns ett uppdämt behov av den här yrkesgruppen. Utbildningen är väldigt efterfrågad även bland studenterna. Vi hade fem sökande till varje plats nu när utbildningen startade, säger Bitte Klevendal Englund, rektor för Yrkeshögskolan i Mölnlycke.

För utbildningsavsnittet om pensioner tog Yrkeshögskolan i Mölnlycke hjälp av KPA Pensions experter. De har varit delaktiga i såväl utveckling och planering, som i den pågående undervisningen när det gäller just pensionskunskap.

– Genom KPA Pension har vi fått tillgång till specialistkompetens inom pensioner. Det är ett lyckat samarbete där KPA Pension har visat stor förståelse och lyhördhet för hur vi bedriver utbildning, och var deras kunskap kommer in i vår utbildningsprocess. Det är till nytta för både oss och studenterna, säger Bitte Klevendal Englund.

Utbildningen till löne- och pensionskonsult omfattar tre terminer, vilket motsvarar 300 yrkeshögskolepoäng. Två av delkurserna omfattar pensionskunskap och då lär sig studenterna hur pensioner hanteras inom såväl kommunal, som statlig och privat verksamhet.

– Vi är stolta att KPA Pension får vara med och utbilda framtidens pensionsexperter. Utbildnings- och informationstjänster är en viktig del i KPA Pensions uppdrag att förvalta pensioner tryggt och etiskt. Här har vi fått möjlighet att bidra med vår pensionskunskap för att tillsammans med Yrkeshögskolan i Mölnlycke skapa en helt ny utbildning vilket känns extra inspirerande, säger Anders Nilsson, chef KPA Konsult.

 

För ytterligare information:

Bitte Klevendal Englund, rektor Yrkeshögskolan i Mölnlycke, tel. 031-724 66 60 Anders Nilsson, chef KPA Konsult, tel. 08-665 06 41
Lotta Örtnäs, pressekreterare KPA Pension, tel. 0708-31 67 66

)