applen.jpg

KPA Pension påverkar genom årsstämmor

2016-06-23

Som ett led i att förvalta våra kunders kapital tryggt och etiskt deltar KPA Pension på bolagsstämmorna för ett antal bolag som vi investerar i. I år har vi deltagit vid 44 årsstämmor och i vår bolagsstämmorapport kan ni läsa samtliga frågor som vi ställde vid dessa tillfällen.

)