tobacco-endgame_logo.png

Vi stöder ett rökfritt Sverige 2025

2016-11-18

Vi på KPA Pension har valt att stå bakom the Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige till 2025. Idag röker cirka 10 procent av den vuxna befolkningen. Visionen är att få ner den andelen till 5 procent år 2025. Med alla kända konsekvenser från rökningen för samhället, individen och inte minst för barn så står vi bakom förslaget.

Vi ser till att våra kunders pensionspengar förvaltas tryggt och etiskt. Därför investerar vi inte i produktion av tobak eller tobaksprodukter. Med produktion menar vi ägande av tobaksplantager och produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksprodukter.

Vi stödjer initiativet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 mot bakgrund av tre anledningar:

  • Vårt samhällsansvar. Genom att vara pensions- och försäkringsbolag till kommun och landstingssektorn med 1,4 miljoner individkunder har vi som tjänstepensionsföretag ett ansvar.
  • Våra kunders värderingar. Vi har gjort många kunderundersökningar och 9 av 10 av våra kunder vill ha en etisk och hållbar pension. Våra kunder arbetar inom yrken som ser baksidan av de här branscherna och därför vill de inte att vi investerar i de produkterna. För oss är det därför affärskritiskt att välja bort tobaksbranschen.
  • Av finansiella skäl. Vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter liksom att motverka korruption. För oss handlar det om kundvärderingar men för andra aktörer kan det vara en finansiell risk, inte en smart tillgång att ha i sin portfölj långsiktigt. Fler än vi har konstaterat att tillgångarna inte långsiktigt hållbara.

Mot bakgrund av våra värderingar och våra investeringskriterier är ett rökfritt Sverige självklart, för våra kunder och ur ett barnrättsligt perspektiv. Vår uppgift är att se till att våra kunder får en trygg och etisk pension utan att det sker på någon annans bekostnad. Det ska gå hand i hand med vår vision; människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Läs mer om hur vi investerar

KPA Pension kommer att medverka på ett Tobacco Endgame-seminarium med tema BARN på tisdag 22 november under tobaksfria veckan. Seminariet – som är kostnadsfritt – kan följas genom webbsändning i realtid och efteråt.

Läs mer på Tobaksfakta.se

#rökfritt2025

)