Sänkt prognosränta för trygga och förutsägbara pensioner

Den 1 januari 2023 sänker KPA Pension prognosräntan från 2,75 procent till 2 procent och justerar livslängsantaganden. Förändringen påverkar hur pensionen fördelas under utbetalningstiden.

Storleken på pensionsutbetalningar beräknas utifrån antaganden om hur pensionskapitalet kommer att utvecklas, framtida avkastning och kostnader, men också hur gamla vi förväntas bli. Justeringen är en anpassning till hur vi tror att ekonomin kommer att utvecklas framöver, men också till att vi lever allt längre. Syftet är att pensionen ska bli så trygg och förutsägbar som möjligt under hela utbetalningstiden. För kunder som börjar ta ut pensionen efter den 1 januari 2023 innebär det att månadsbeloppet inledningsvis blir något lägre.

Du behöver inte göra något med anledning av den här justeringen.

Vilka kunder påverkas?

  • Kunder med premiebestämd traditionell försäkring där utbetalningen påbörjas efter 1 januari 2023.

Vilka kunder påverkas inte?

  • Kunder som har börjat ta ut premiebestämd pension innan 1 januari 2023.

Vad innebär det för din pension?

Förändringen påverkar inte storleken på pensionskapitalet utan endast hur det fördelas under utbetalningstiden. Därför blir utbetalningarna inledningsvis något lägre jämfört med nuvarande räntenivå.

Har du frågor?

Vår kundservice hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att skicka ett meddelande på Mina sidor. Du når oss också på 0771-650 500.