Geolager minskar energiförbrukningen

Vårt kontor i Stockholm ligger i Folksamskrapan. Som en del av Folksamgruppen delar vi kontorslokaler i Folksamskrapan som ligger vid Skanstull i Stockholm. Långt under byggnaden inträngd mellan tunnelbanor och kulvertar ligger vårt nya geolager som på sikt ska minska byggnadens energiförbrukning med 100 ton koldioxid per år. 

Ett geolager bygger på samma princip som en bergvärmepump i en villa. Genom borrade hål förs slangar ner i berget, så kallade kollektorer. Vattnet pumpas till en värmepump som höjer temperaturen till 55 grader. Skillnaden mot en vanlig bergvärmeanläggning är att det är hela 38 hål på 280 meter i garaget under huset. När vi inte har behov av värme utan kyla, använder vi borrhålen för att göra oss av med överskottsvärmen från kylmaskinerna. När vi för ned den genom hålen kan vi samtidigt värma upp berget inför vintern. Berget blir som en termos som vi kan använda när vi behöver värmen igen.  

Total energibesparing på ungefär 25 procent   

Med hjälp av den här tekniken minskar vi behovet av fjärrvärme med 50 procent i Skanstull, men i gengäld får vi en något ökad elförbrukning på cirka 20 procent. Det innebär att vår totala energibesparing ligger på ungefär 25 procent i dagsläget.   

Målet med investeringen är att den ska ge två  miljoner kronor per år i besparing samt en minskning med 100 ton Co2e på årsbasis.   

Den här typen av geolager är än så länge inte särskilt vanliga. Många parametrar ska stämma in för att det ska vara lönsamt. Och i Stockholms innerstad är det trångt under jorden. Tunnelbana, ledningar och avlopp ligger tätt. Men en gynnsam placering av vårt kontor gav oss tillstånd att borra.