Nynäshamn först med klimatkrav

Under året blev Nynäshamns kommun först med att ställa utvärderingskrav vid sin upphandling av pensionsförsäkring och pensionsadministration. I upphandlingsunderlaget ingick utvärderingskravet att leverantörerna skulle redovisa utsläpp av växthusgaser från både den egna verksamheten samt för aktieportföljen.

Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. Många har kommit långt och har högt ställda klimatmål. Offentlig sektor köper varje år varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor och hur dessa upphandlas har en stor betydelse för omställningen till ett resurseffektivt, fossilfritt och hållbart samhälle.

Klimatkrav ingen självklarhet vid upphandling av finansiella tjänster

Kommuner och regioner ställer redan klimatkrav vid upphandling av transporter och byggen. Däremot är det inte en självklarhet vid upphandling av finansiella tjänster. Därför vill KPA Pension bidra med kunskap som underlättar för kommuner och regioner att ställa utvärderingskrav kopplade till klimatet när de upphandlar försäkring av pensionsskuld eller andra finansiella produkter.

– Det är glädjande att Nynäshamn ser nyttan med att ställa utvärderingskrav kopplade till klimatet. Det visar att kommunen kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Vi hoppas att denna upphandling kan vägleda och inspirera andra kommuner och regioner. Redan i år har Rättvik och Sollentuna följt Nynäshamns exempel, säger Veronica Nilsson Lövgren, upphandlingsspecialist för KPA Pension. 

Tydliga riktlinjer saknas

När KPA Pension frågar kommuner och regioner varför de inte ställer utvärderingskrav kopplade till klimatet vid sina upphandlingar så är förklaringen att det saknas tydliga riktlinjer. Man efterfrågar vägledning och rekommendationer för hur kraven ska formuleras.  

Upphandlingsmyndigheten ger riktlinjer vid offentliga upphandlingar och ska se till att de görs hållbart. KPA Pension sitter med i Upphandlingsmyndighetens referensgrupp för cirkulär ekonomi och fossilfri upphandling.

– Vi hoppas att vi kan bidra med kunskap som kommer att göra det enkelt för kommuner och regioner att upphandla hållbara finansiella produkter, säger Veronica Nilsson Lövgren. 

I Klimatkommunerna samlas kommuner och regioner som kommit långt i sitt klimatarbete med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. KPA Pension har inlett dialog med Klimatkommunerna i syfte att stödja arbetet med att ta fram upphandlingskrav som ligger i linje med deras arbete.