Inspiration till dig som är förtroendevald

Vill du fördjupa dig och följa med i debatten om pensioner inom kommun och region? Här kommer vi lägga upp inspirationsmaterial för dig som vill veta mer.

Nytt avtal, AKAP-KR, 2023

Strax före jul 2021 meddelade de kommunala parterna att man kommit överens om ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn som börjar gälla 1 januari 2023. Cecilia Curtelius Larsson, avtalsförhandlare för OFR, är en av dem som medverkat till avtalet. Vi har bett henne svara på några korta frågor om vad det innebär. 

Frågor och svar om AKAP-KR

Webbinarie: Ett livsviktigt val

Eftersom pensionen i dagens system baseras på livsinkomstprincipen är det inkomsterna och valen genom livet som blir avgörande. Men hur medvetna är individerna om detta? Och framförallt, har de gjort något för att ändra utfallet?

Webbinariet - ett livsviktigt val

Ta del av rapporten - Jämställda pensioner (pdf)

Seminarium: Är det värt 352 miljarder?

Ojämställda pensioner är inte bara en fråga för den enskilda individen utan ett reellt samhällsproblem som har sin grund i dagens ojämnställda arbetsliv. En jämställd arbetsmarknad skulle höja Sveriges BNP med hisnande 352 miljarder. Vilka effekter får en delad föräldraförsäkring på pensionerna?

Seminariet - ojämställda pensioner

Ta del av rapporten - Delad föräldraförsäkring (kortversion, pdf)

Ta del av rapporten - Delad föräldraförsäkring (originalversion, pdf)