pensionar.jpg

Andra tjänstepensionsavtal

Du har möjlighet att välja oss i flera olika tjänstepensionsavtal. Här kan du hitta ditt avtal, vad som ingår i din försäkring och hur du gör för att välja oss.

Avtalet AIP - för dig som arbetar med kultur

Du som är anställd vid en statsunderstödd teater, dans- eller musikinstitution får din tjänstepension placerad hos oss. Det är en bra förmån med många fördelar.

KAP - för dig som arbetar inom kooperationen

Du som är anställd inom kooperationen och omfattas av KFO-LOs avtalsförsäkringar har en ålderspension som heter KAP.

PA-KFS - när du jobbar i ett kommunalt företag

Du som är anställd i ett kommunalt företag har en tjänstepension som heter PA-KFS. Det finns en ny och en äldre variant av avtalet.

KTP - för handelsanställda inom kooperationen

Du som är handelsanställd inom kooperationen och omfattas av KFO-Handels avtalsförsäkringar har en ålderspension som heter KTP.

KTP - för dig som är försäkringsanställd

Du som är tjänsteman i Folksam eller LO-TCO Rättsskydd och omfattas av KFO-FTFs avtalsförsäkringar har en tjänstepension som heter KTP.