Tjänstepension AIP - för dig som arbetar med kultur

Att ha en tjänstepension är en riktigt bra förmån.

Vår traditionella pensionsförsäkring ger dig

  • Trygghet. Du behöver inte oroa dig över svängningar på börsen, du får alltid det garanterade pensionsbeloppet.
  • Enkelhet. Vi placerar dina pensionspengar åt dig.
  • Riskspridning. Vi sprider dina risker. Dina pensionspengar placeras i första hand i räntebärande tillgångar men även i aktier och fastigheter. Vi förvaltar dina pensionspengar aktivt för att ge dig en långsiktigt god avkastning.
  • Möjlighet till mer. Utöver det garanterade pensionsbeloppet fördelar vi avkastning varje kvartal. Det vi en gång delat ut kan vi inte ta tillbaka.
  • Inga konstigheter. All vår vinst går direkt till dig som är kund. Här finns inga mellanhänder, aktieägare eller bonus till ledningen.
  • Etiska placeringar. Vi placerar dina pengar etiskt, bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Du kan lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet

Återbetalningsskyddet är en trygghet för din familj. Om du dör betalas dina pensionspengar ut till dina anhöriga. Kontakta vår kundservice om du vill välja till ett återbetalningsskydd.

Så betalas pensionen ut

Pensionen betalas normalt ut så länge du lever. Det finns valmöjligheter: du kan välja att få den utbetald redan från du fyller 55 år, du kan skjuta upp utbetalningen eller välja en annan utbetalningstid, dock minst fem år.

 

 

Relaterade dokument

Jag kan hjälpa dig!

Man med headset
Telefon
Öppettider
Måndag - Fredag
07:30-17:00
Från utlandet
glob-gronskande_RGB.png

En hållbar framtid

Vi förvaltar drygt 200 miljarder kronor i pensionspengar åt dig och många andra. Så mycket pengar ger oss möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Därför placerar vi alla pengar etiskt i företag som vi tror kan bidra till en hållbar framtid.

Våra etiska placeringar

Vi får dina pengar att växa

Vi placerar dina pengar för en långsiktigt god avkastning med trygghet. De senaste tio åren har vi gett våra kunder en genomsnittlig avkastning på 6,7 procent. Dessutom har vi väldigt låga avgifter.

Så här har dina pengar växt