Värdebesked 2018 (årsbesked)

Ditt värdebesked för 2018 finns på Mina sidor. Det visar hur mycket din arbetsgivare har betalat in till din tjänstepension under året och hur dina pengar har utvecklats. Värdebesked kallas även årsbesked av vissa bolag.

Logga in på Mina sidor

Vill du slippa pappersutskick? Registrera din e-postadress på Mina sidor! Då sparar vi på både papper, pengar och miljö.  

 

Vanliga frågor och svar om värdebeskedet

Vad var avkastningen för 2018 och hur mycket har mitt pensionskapital vuxit?

Totalavkastningen för 2018 var 0,5%. Totalavkastningen visar hur värdet på placeringarna har förändrats över året.

Hur mycket ditt pensionskapital har vuxit ser du på värdebeskedet under rubriken Avkastning om du har en traditionell försäkring och under rubriken Värdeförändring om du har en fondförsäkring.

Nyckeltal för traditionell försäkring
Aktuell avkastning för fondförsäkring

Varför har jag inte fått något värdebesked i brevlådan?

För att vara snälla mot miljön försöker vi hålla nere vår pappersförbrukning. Du har tidigare fått möjlighet att fylla i en blankett för att välja att få värdebeskedet i brevlådan. Ditt värdebesked finns istället på Mina sidor, logga in med e-legitimation.

Hur ser jag att min försäkring är under utbetalning?

Du ser det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum visas.

Var kommer pengarna i mitt pensionskapital från?

Det kommer från den arbetsgivare som betalar din tjänstepension. Beloppet grundar sig på den lön som du hade under föregående år.

Kan jag ta ut mitt pensionskapital?

Ja, förutsatt att du har fyllt 55 år och inte redan har påbörjat en utbetalning. Vänd dig till vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500 så får du hjälp. Har du redan påbörjat en utbetalning syns det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum visas.

Vad är det för skillnad på värdebesked och pensionsprognosen i Mina sidor?

Värdebeskedet visar hur ditt pensionskapital i pensionsförsäkringen har utvecklats under det senaste året.

Prognosen är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år (förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter fram till 65 års ålder).

Därför är beloppet i pensionsprognosen högre. I pensionsprognosen kan dessutom flera avtal vara inräknade.

Hur gör jag för att få information om värdebesked via e-post?

Lämna din e-postadress på Mina sidor så får du information via e-post framöver.

I enstaka fall kan det hända att du får utskick med post även om du har lämnat din e-postadress.

Vad är avkastningsskatt och varför betalar jag det?

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension tar förmånstagaren över utbetalningen. Förmånstagare är i första hand make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand barn.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Väljer du att inte ha återbetalningsskydd får din familj inte del av ditt pensionskapital om du avlider. Däremot blir din egen pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet gör det du det på Mina sidor under Efterlevandeskydd.

 

Hittar du inte svaret på din fråga, hör av dig till vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500 så får du hjälp.

 
)