handelser-i-livet.jpg

Efterlevandeskydd tryggar för familjen

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun, landsting och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör. Här kan du läsa om de ersättningsmöjligheter som finns för din familj.

Efterlevandepension eller familjeskydd

 • Ingår alltid i din tjänstepension.
 • Om du har efterlevandepension eller familjeskydd beror på vilket avtal du tillhör.
 • Pension kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn.

Tjänstegrupplivförsäkring

 • Ingår alltid i din tjänstepension. 
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp
 • Samtliga ersättningar betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp

Återbetalningsskydd

 • Ingår för dig som har en premiebestämd tjänstepension, men går att välja bort
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
 • Tar du bort återbetalningsskyddet blir din tjänstepension något högre

 

Efterlevandepension eller familjeskydd

Efterlevandepension för dig född 1985 eller tidigare
Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

 

Familjeskydd för dig född 1986 eller senare

Du som är född 1986 eller senare omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL där familjeskydd ingår. KPA Pension betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

Osäker på vilket avtal du tillhör? Fråga din arbetsgivare!


Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandeskydd/familjeskydd. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

 Efterlevandepension produktblad
 Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor
 Familjeskydd produktblad

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är.

TGL-KL kan betalas ut till både till din make/maka/sambo och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkringen

 Produktblad TGL-KL 
 Försäkringsvillkor TGL-KL 
 Blankett Förmånstagarförordnande TGL-KL
 Blankett för att anmäla dödsfall

 

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta KPA Pensions Kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

 Produktblad TGL-FO
 Försäkringsvillkor TGL-FO
 Ansökan Livförsäkring TGL-FO

Återbetalningsskydd

Så fungerar ersättningen

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. För dig som har din avgiftsbestämda tjänstepension hos oss ingår återbetalningsskyddet automatiskt. Det är frivilligt och går att välja bort och senare läggas till om familjesituationen förändras. Återbetalningsskyddet kan gälla både för din make/maka/sambo och för dina barn och utbetalas månadsvis.

 

Behöver du återbetalningsskydd?

Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Skyddet ger ökad trygghet för din familj, så har du ett försörjningsansvar kan återbetalningsskyddet vara viktigt.

Tar du bort återbetalningsskyddet blir din ålderspension något högre, eftersom du då tar del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Kontakta gärna vår kundservice på 020-650 500 om du känner dig osäker vad gäller återbetalningsskyddet.

 

Ta bort eller lägg till återbetalningsskydd

Du tar enklast bort återbetalningsskyddet på Mina sidor. För att lägga till det igen ringer du vår kundservice på telefon 020-650 650.

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Växel
)