Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar när du dör. Utan återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre.

Återbetalningsskyddet ingår för dig som har en avgiftsbestämd tjänstepension i KAP-KL/AKAP-KL. Det är frivilligt, och du kan välja bort det och lägga till senare om din familjesituation förändras. 

Ta bort eller lägg till återbetalningsskydd

Du tar bort ditt återbetalningsskydd på Mina sidor. Logga in med e-legitimation och välj Se och ändra uppgifter/Efterlevandeskydd.

Vill du lägga till återbetalningsskydd – kontakta vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500. Det går inte att lägga till återbetalningskydd när du har börjat ta ut din pension. 

Behöver du återbetalningsskydd?

Din familjesituation avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte.

 

 

Så fungerar återbetalningsskyddet

Ditt sparade pensionskapital betalas ut till förmånstagaren under fem år om du dör innan du har gått i pension. Har din pension börjat betalas ut när du dör får förmånstagaren de utbetalningar som du skulle ha fått under återstående utbetalningstid, som längst under 20 år efter att utbetalningarna startades.

 

Vem får pengarna?

De som kan vara förmånstagare för ditt sparade pensionskapital är: 

  1. Make/maka/registrerad partner eller sambo
  2. Barn

Du kan ändra turordningen genom att skriva ett särskilt förordnande. De som annars skulle kunna vara förmånstagare är:

  • Tidigare make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Styvbarn och fosterbarn

Vill du ändra förmånstagare, kontakta vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500.

 

Vad kostar det?

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Däremot blir din egen pension något lägre, eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

 
)