Hur ser jag att min försäkring är under utbetalning?

Du ser det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum visas.

)