Vad är det för skillnad på värdebesked och pensionsprognosen i Mina sidor?

  • Värdebeskedet visar hur ditt pensionskapital i pensionsförsäkringen har utvecklats under det senaste året.
  • Prognosen är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år (förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter fram till 65 års ålder).

Därför är beloppet i pensionsprognosen högre. I pensionsprognosen kan dessutom flera avtal vara inräknade.

)