Vi hjälper dig som är facklig representant

Du som är facklig representant spelar en viktig roll för att hjälpa dina medlemmar i pensionsfrågor. Vi ger dig verktygen som gör att du kan ge hög service i komplexa frågor.

Pensionen är förstås en viktig del av den ekonomiska tryggheten när yrkeslivet är slut. Många anställda är dåligt insatta i sin pension och sitt försäkringsskydd. Som facklig representant är du därför en viktig informationskanal för dina medlemmar.

Förvalsalternativet för era medlemmar

Vi har fått förtroendet av fackförbunden och arbetsgivarna att ta hand om tjänstepensionen för kommun- och regionanställda. Vi är förvalsalternativet, vilket betyder att vi förvaltar tjänstepensionen för de anställda som inte gör ett annat val. Det är ett stort förtroende som vi tar på största allvar. Idag förvaltar vi tjänstepensionen för över en miljon anställda.

Kontakta oss

Kontakta vår organisationsansvariga för ett möte eller en informationsträff där vi fokuserar på tjänstepensionen.

Eva Wistrand

Eva Wistrand

Partsinformatör/utbildare
Telefon: 0768-40 00 64
E-post: eva.wistrand@kpa.se