Vi hjälper dig som är facklig representant

Många anställda är dåligt insatta i sin pension och sitt försäkringsskydd. Som facklig representant är dina kunskaper viktig för medlemmarna. Vi har fått förtroendet av fackförbunden och arbetsgivarna att vara förvalsalternativ och ta hand om tjänstepensionen för kommun- och regionanställda.

För dig som är facklig representant

Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi informerar om tjänstepensionen så att du har svar på de frågor som medlemmarna ställer om sin pension. Våra tjänster är kostnadsfria för fackliga organisationer.  

Kontakta oss om du vill veta vad vi kan hjälpa er med. 

Vill du att vi håller en utbildning hos er?

Kontakta oss för att boka in en informationsträff eller en utbildning där vi fokuserar på tjänstepensionen. Vi kan anpassa innehållet och utgår från ert aktuella behov.

Exempel på innehåll:

  • Pensionssystemet i Sverige
  • Så fungerar den kollektivavtalade tjänstepensionen för kommun- och regionanställda
  • Det här påverkar din pension - förval och återbetalningsskydd
  • Var man hittar information om sin egen pension
  • Hur AKAP-KL/KAP-KL fungerar

Välkommen med din förfrågan!

Partsinformatörer

Eva Wistrand

Ansvarsområde: Partsinformatör och utbildare

Telefon: 0768-40 00 64

E-post: eva.wistrand@kpa.se

Janne Törnander

Ansvarsområde: Partsinformatör och utbildare

Telefon: 0734-39 34 17

E-post: janne.tornander@kpa.se