Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får på KPA Pension. Nedan hittar du samlade frågor och svar om våra avtal, produkter och generella om pensionen. Hittar du inte svar på det du söker? Kontakta gärna oss på kundservice. Vi hjälper dig.

Välj kategori:

Årsbesked

Om du ansluter dig till Kivra får du ditt årsbesked där i stället. 

Du ser på årsbeskedet hur det har gått för ditt pensionskapital.

Nyckeltal för traditionell försäkring

Avkastning för fondförsäkring

Pensionskapitalet kommer från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare och grundar sig på den lön du har haft. Du kan se arbetsgivare om du loggar in på den valcentral du tillhör; Pensionsvalet eller Valcentralen.

 

Om du har en privat pensionsförsäkring är det du själv som har gjort insättningarna.

Om du har återbetalningsskydd och avlider innan du börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension tar förmånstagaren över utbetalningen. Förmånstagare är i första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand barn.

Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet kan du göra det på Mina sidor under Efterlevandeskydd. Du som har börjat ta pension, skicka ett meddelande på Mina sidor eller ring oss på 0771-650 500 så skickar vi en blankett. 

Du ser det på ditt årsbesked genom att ett utbetalt belopp visas. Om du tar ut pensionen under ett bestämt antal år visas också ett sista utbetalningsdatum.

Det kan bero på att din pension är under utbetalning.

Det kan bero på att du har valt att ett annat pensionsbolag ska ta hand om din tjänstepension, att du har bytt till en arbetsgivare som har ett annat pensionsavtal eller att du har slutat arbeta. 

Nej, när utbetalning av din pension är påbörjad kan du inte stoppa, ändra utbetalningstid eller ta ut ditt pensionskapital som en klumpsumma. 

Om du jobbar inom kommun och region och inte har gjort något aktivt val har du en traditionell försäkring hos oss. Vill du byta till en fondförsäkring gör du det på pensionsvalet.se eller valcentralen.se.

Årsbeskedet visar en pensionsprognos på det pensionskapital du har idag. Eventuella framtida inbetalningar är inte medräknade.

 

Prognosen på Mina sidor är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter. Därför är detta belopp högre. I pensionsprognosen på Mina sidor kan dessutom fler pensionsdelar ingå.

Avkastningsskatt är en årlig skatt som dras från ditt pensionskapital.

 

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

 

Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde. Du får alltså betala skatt även om du inte har fått någon avkastning.

Vanliga frågor

Du har fått ett välkomstbrev för att du arbetar, eller har arbetat, hos en arbetsgivare inom kommun och region som har valt att vi ska ta hand om de anställdas tjänstepensioner. Eller så har du själv gjort ett aktivt val för din tjänstepension. 

Återbetalningsskyddet innebär att ditt försäkringskapital betalas ut till din familj (förmånstagare) om du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till förmånstagaren under fem års tid. Har du börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig.

Från och med 2023 har de allra flesta som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR.

Din arbetsgivare betalar in 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på den överstigande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp till den premiebestämda pensionen. 

Du som jobbar inom kommun, region eller företag som är medlem i Sobona och som inte omfattades av övergången till AKAP-KR från och med 1 januari 2023 har en tjänstepension som heter KAP-KL. 

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din inkomst till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din tjänstepension. Men eftersom ditt försörjningsansvar ökar är det bra att se över vilket skydd din tjänstepension ger din familj om du dör. Har du återbetalningsskydd får dina efterlevande dina sparade pensionspengar.

Vänd dig i första hand till vår kundservice på 0771-650 500 eller via post till KPA Pension, 106 85 Stockholm, så får du hjälp att klara ut ärendet eller information om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt kan ge dig lite mer pengar till din tjänstepension. 

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort om du skulle vilja det.

Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj, särskilt när du har barn som bor hemma. Är barnen vuxna och har egna inkomster kan det däremot vara läge att förstärka din egen pension. Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Har du ingen familj eller börjar närma dig pensionsåldern bör du definitivt fundera över ditt behov av återbetalningsskydd.

Kontakta gärna vår kundservice på 0771-650 500 om du känner dig osäker vad gäller återbetalningsskyddet.

Har du inget återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Arvsvinsterna fördelas mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital när du dör.

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, inleder samboförhållande eller får barn kan du inom ett år lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Ja, det gör du enkelt under Min pension hos KPA/Efterlevandeskydd när du har loggat in.

Logga in på Mina sidor

 

Har du pension under utbetalning, kontakta kundservice för att få veta hur det skulle påverka din pension om du tar bort återbetalningsskyddet. Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande eller ring oss på 0771-650 500 så hjälper vi dig.

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalning från en försäkring. I första hand är förmånstagen den du är gift eller sambo med, i andra hand ditt/dina barn. Du kan ändra turordningen och välja ditt/dina barn i första hand genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

AKAP-KR

Från och med 2023 har de allra flesta som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR.

  • Premiebestämd pension som din arbetsgivare betalar in till.
  • Ersättning till din familj om du dör.
  • Särskild avtalspension till dig som arbetar inom räddningstjänstens utryckningsstyrka. 

Din arbetsgivare betalar in 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på den överstigande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp till den premiebestämda pensionen. 

Du kan välja vilket pensionsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar, om du vill spara i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring och om du vill ha återbetalningsskydd. Gör du inget eget val placeras pengarna i KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

Det väljer du när du har loggat in på pensionsvalet.se eller på valcentralen.se beroende på vilken valcentral din arbetsgivare har. 

Ja, du kan när som helst ändra ditt val av pensionsbolag och sparform för din premiebestämda tjänstepension. 

Om du inte gör något eget val placeras din pensionspengar i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Ja. Du kan flytta pensionspengarna från ett pensionsbolag till ett annat, eller från en sparform till en annan (traditionell försäkring/fondförsäkring). Du kan flytta pensionspengarna när du har loggat in på pensionsvalet.se eller på valcentralen.se beroende på vilken valcentral din arbetsgivare har. 

Den premiebestämda pensionen betalas tidigast ut från 60 år. Om du har rätt till särskild avtalspension (gäller räddningstjänstens utryckningsstyrka) betalas den ut tidigast från 58 års ålder. 

Den premiebestämda pensionen betalas ut så länge du lever. Du kan välja att pensionen ska betalas ut under en begränsad tid, som minst 10 år. Om du har rätt till särskild avtalspension (gäller räddningstjänstens utryckningsstyrka) betalas den ut tills du fyller 65 år.

KAP-KL

Du som jobbar inom kommun, region eller företag som är medlem i Sobona och som inte omfattades av övergången till AKAP-KR från och med 1 januari 2023 har en tjänstepension som heter KAP-KL. 

Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat premiebestämd pension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det kan du ha förmånsbestämd pension, intjänad pension 1997-12-31 och pension till efterlevande.

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din inkomst som premie till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

Du kan välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna, om du vill spara i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring och om du vill ha återbetalningsskydd. Gör du inget val placeras pengarna i KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

Den premiebestämda pensionen betalas tidigast ut från 60 år. Övriga delar av din tjänstepension betalas ut tidigast från 61 år. Om du har rätt till särskild avtalspension (gäller räddningstjänstens utryckningsstyrka) betalas den ut tidigast från 58 års ålder. 

I den premiebestämda pensionen kan du välja utbetalningstid innan utbetalningen påbörjas. Du kan då välja minst tio år upp till livsvarig utbetalning. Övriga delar av din tjänstepension betalas i regel ut som livsvarigt belopp från och med att du går i pension.

Ja, du kan flytta försäkringen. Du får all information du behöver på Pensionsvalet.se.

Händelser i livet

När du börjar arbeta börjar du också tjäna in pengar till din tjänstepension. Om du har fyllt 21 år sätter din arbetsgivare varje år in pengar i en pensionsförsäkring åt dig. Pengarna placeras hos oss i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort ett annat val.

Ändras ditt familjeförhållande ska du se över ditt försäkringsskydd. Om du blir sambo eller gifter dig vill du kanske ha återbetalningsskydd i din tjänstepension. Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får dina sparade pensionspengar om du dör. Återbetalningsskyddet kostar ingenting och det ger en extra trygghet till din familj. Om du skiljer dig vill du kanske välja bort återbetalningsskyddet. Din egen pension kan bli något högre om du inte har återbetalningsskydd.

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din tjänstepension. Men eftersom ditt försörjningsansvar ökar är det bra att se över vilket skydd din tjänstepension ger din familj om du dör. Har du återbetalningsskydd får dina efterlevande dina sparade pensionspengar. Se gärna över förmånstagarförordnandet, alltså till vem dina pensionspengar betalas ut. När barnet börjar i förskolan kanske du går ner till deltid. Tänk på att när din lön blir lägre så minskar också beloppet som betalas in till din tjänstepension.
Din arbetsgivare betalar in en viss procent av din lön till tjänstepensionen. Högre lön ger med andra ord högre tjänstepension.

Om du fortfarande har samma tjänstepensionsavtal händer ingenting med din tjänstepension om du byter tjänst.

Får du nytt jobb hos en annan arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension. De pengar du redan tjänat in finns förstås fortfarande kvar och kommer att bli en del av din framtida pension. Du kan alltså få tjänstepension från mer än ett håll den dag du går i pension.
Ändrar du arbetstiden påverkar det din inkomst och därmed tjänstepensionen. Om du arbetar deltid får du lägre inkomst och arbetsgivare betalar inte in lika mycket pengar till din tjänstepension.

Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.

Vid sjukdom fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.
Om du blir förlorar jobbet slutar din arbetsgivare att göra inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts finns förstås kvar och betalas ut den dag du går i pension.

Det är några saker du kan tänka över innan du bestämmer dig. Under Dags för pension kan du läsa mer om vad du behöver känna till när pensionen närmar sig. 

Genom din arbetsgivare är du försäkrad hos AFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta mer.

Om du har samma tjänstepensionsavtal även i de andra anställningarna, betalar varje arbetsgivare in pengar till tjänstepensionen. Har du däremot av ett annat avtalsområde i någon av anställningarna, betalar den arbetsgivaren in pengar till den tjänstepension som är aktuell för det avtalsområdet. Du kan alltså få utbetalningar från mer än ett håll den dag du går i pension.

Har du valt att ha återbetalningsskydd i din tjänstepension, betalas ditt pensionskapital ut till dina förmånstagare. I så fall kontaktar vi dina förmånstagare. Har du valt att inte ha återbetalningsskydd, betalar vi inte ut några pengar.

Etiska placeringar

Som pensionsbolag har vi en viktig roll i samhället. Vi förvaltar ett mycket stort kapital, pengar som ska betalas ut i pensioner till våra kunder. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling. 

Energiframställning är en bransch som påverkar jordens miljö negativt men som vi inte utesluter helt i våra placeringar. En del energibolag bedriver framstående forskning och utveckling när det gäller förnybar energiproduktion. Därför investerar vi i ett antal utvalda energibolag som har fått ett bra betyg för sitt miljöarbete.
Samma regler gäller för alla investeringar. Därför görs inga investeringar i värdepapper utgivna av ett företag som är uteslutet på grund av etiska skäl. Reglerna gäller företag och omfattar inte stater. Statens investeringar är en politisk fråga som vi inte försöker påverka. Trygghet och säkerhet är viktiga ledord för oss och det vore oansvarigt att inte investera i statspapper eftersom dessa håller den högsta säkerhetsnivån.

Gamla PA-KFS

Du som är anställd i vissa kommunala eller privata företag anslutna till KFS och är född 1953 eller tidigare får Kompletterande ålderspension enligt Gamla PA-KFS.
Pensionsavtalet Gamla PA-KFS består av ålderspension, kompletterande ålderspension, efterlevandepension till vuxen och barnpension.
Från det att du fyller 28 år betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Premiens storlek är 1,5 procent av din pensionsgrundande lön.

Du kan välja försäkringsbolag och sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör något val, kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.
Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har utvecklats på de delar i din pension som du själv har fått placera.
Den förmånsbestämda pensionen betalas ut livsvarigt, den kompletterande ålderspensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst fem år.

PA-KFS09

Du omfattas av PA-KFS09 om du jobbar på ett kommunalt bolag som är anslutet till Sobona och:

  • är född 1957 eller tidigare eller
  • inte var fullt arbetsför vid övergången till AKAP-KR.
     
PA-KFS 09 består av ålderspension och efterlevandeskydd
Från det att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Premiens storlek är 4,5 procent av din bruttolön på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Om din lön någon månad är högre, är premien 30 procent på den delen.
Du kan välja försäkringsbolag och sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör något val, kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.
Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.
Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har utvecklats på de delar i din pension som du själv har fått placera.
Pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst fem år.

Statligt anställd - PA03

Som statligt anställd omfattas du av tjänstepensionsavtalet PA 03. Avtalet gäller i huvudsak dig som är född 1943 eller senare.

Tjänstepensionen i PA 03 består av tre delar: förmånsbestämd pension, individuell ålderspension och kompletterande ålderspension (Kåpan).

Din individuella ålderspension är en del av tjänstepensionen. Du börjar tjäna in den från 23 års ålder. Varje månad avsätter din arbetsgivare 2,5 procent av din pensionsgrundande lön till din tjänstepension. Du bestämmer själv hur denna del ska placeras.

Du kan välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna och om du vill spara i en traditionellpensionsförsäkring eller i en fondförsäkring och om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör något val så placeras dina pengar hos Kåpan Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

Den individuella delen kan lyftas tidigast från 61 års ålder.
Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har utvecklats på de delar i din pension som du själv har fått placera.
Pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om tre år.

Privat sparande

Pensionskapitalet som skapas i försäkringen betalas ut till dig som ålderspension. I försäkringen finns även ett återbetalningsskydd. Det innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt ger dig lite mer pengar till din egen pension. 

Du kan antingen låta oss sköta placeringen. Då väljer du KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring. Eller också bestämmer du själv hur pengarna placeras. Då väljer du KPA Privat Fondförsäkring.
Du överlåter till våra skickliga förvaltare och analytiker att placera sparandet. Samtidigt som det är bekvämt och enkelt, är ditt pensionskapital i trygga händer. Du får en garanterad ränta och därmed garanterad pension. Om vi når en högre avkastning på våra kunders pensionspengar, betalas överskottet ut till dig och de andra försäkringstagarna i form av återbäring.

Beroende på i vilket avtal du tjänat in din tjänstepension kan tidpunkten för när du kan ta ut din pension variera. Se mer för vad som gäller specifikt för ditt avtal under frågor och svar. Tidigast uttag för pensionsförsäkringar samt privat sparande är 55 år, med undantag för vissa kollektivavtalsområden. 

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalning från en försäkring. I första hand är förmånstagen den du är gift eller sambo med, i andra hand ditt/dina barn. Du kan ändra turordningen och välja ditt/dina barn i första hand genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

En pensionsförsäkring måste följa lagstiftningen. Därför får den till exempel inte återköpas, det vill säga betalas ut som ett engångsbelopp. Den kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas. Pensionsförsäkringen är normalt utmätningsfri. Det innebär att den är skyddad mot krav från dina eventuella fordringsägare. Pensionsförsäkringen räknas normalt som giftorättsgods om man inte avtalat annat.

Skatt

Tjänstepensionen är en förmån som du som anställd får av din arbetsgivare. Premien är inte avdragsgill i din självdeklaration.
Din pensions beskattas som inkomst av tjänst.
Även om du inte sparar längre ska kapitalet fortsätta förvaltas på bästa sätt. Det kan vi inte göra utan att ta ut en avgift som täcker kostnaderna

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB betalar, liksom andra försäkringsbolag, avkastningsskatt till staten varje år. Skatteunderlaget beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Kundombudsmannen

Vi har ingen speciell blankett för det. Det går bra att använda ett vanligt papper och på detta skriva ner ditt ärende samt ditt namn, personnummer och adress. Du kan även kontakta kundombudsmannen direkt på kpa.se under kundombudsmannen. I din överklagan är det viktigt att du beskriver vad det är i KPA Pensions beslut som du anser är fel och att du framför vad du anser är rätt.
Kundombudsmannen för KPA Pension representerar även Folksams kunder och utses av Folksams stämma av försäkringstagare. Vi svarar inte mot KPA Pension eller Folksam i vårt arbete. Vår uppgift är att granska bolagets beslut utifrån försäkringsvillkor, avtal, lag och praxis. Vi ska alltså bedöma vad vi anser är ”rätt”, utan att ta hänsyn till om vår bedömning går emot KPA Pension eller den som har begärt vår prövning.
Det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat av Kundombudsmannen.
Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på den frågan. Vår handläggningstid är i genomsnitt en till två månader. Tiden kan variera beroende på olika omständigheter, till exempel om vi bedömer att ett ärende måste kompletteras på något sätt.
Det är självklart helt frivilligt. I första hand ska du alltid ta kontakt med den på KPA Pension som tagit hand om ditt ärende eller dennes chef. Om ni inte kan lösa en tvist är Kundombudsmannen en väg att gå. Läs mer under sidan "Kundombudsmannen".
Kundombudsmannen har en så kallad rekommendationsrätt vilket innebär att vi kan rekommendera KPA Pension att ändra sitt beslut.
Du har möjlighet att gå vidare genom till exempel nämnder och domstol för att få din sak prövad. Mer information hittar du under "Om du inte är nöjd".
Kundombudsmannen är neutral och objektiv. Vi är varken på kundens eller bolagets sida. Vi arbetar helt neutralt och gör juridiska omprövningar. Vi rekommenderar endast KPA Pension att ändra sitt beslut om det föreligger en juridisk grund och gör inga affärsmässiga bedömningar.
Kundombudsmannens uppgift är att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Vi kan inte granska långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället.