Pension för dig som bor utomlands

Särskilda bestämmelser för utbetalning av pensionen och för skatteavdrag gäller för dig som är bosatt utomlands.

Meddela ny adress

Bor du utanför Sverige, logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss med din nya adress. Du kan också posta adressen till KPA Pension, Box 735, 851 21 Sundsvall. 

Anmäl vilket konto pension ska betalas till

För att anmäla vilket konto din pension ska betalas ut till fyller du i en blankett.

Hämta blankett för kontoanmälan (pdf)

Om du har BankID kan du logga in på Mina sidor och skicka tillbaka blanketten till oss. Annars postar du blanketten till: 

KPA Pension
Utbetalning
Box 735
851 21 Sundsvall

Har du frågor, kontakta kundservice på +46 771-650 500.

Fyll i levnadsintyg

Du som inte får några utbetalningar från Pensionsmyndigheten får varje år en blankett som du ska fylla i, ett så kallat levnadsintyg. Det är för att du ska kunna intyga för oss att du lever och fortfarande har rätt till pensionen.

Hämta blankett för levnadsintyg (pdf)

Om du har BankID kan du logga in på Mina sidor och skicka tillbaka blanketten till oss. Annars postar du blanketten till: 

KPA Pension
Utbetalning
Box 735
851 21 Sundsvall

Har du frågor, kontakta kundservice på +46 771-650 500.

Anmäl skattehemvist

Om du får pension från Sverige betalar du skatt på pensionen i Sverige. Då ska du anmäla din skattehemvist till oss. Det gäller även dig som kommer att börja ta ut pension inom tre månader. 

Innan du anmäler skattehemvist kan du behöva: 

Du kan anmäla skattehemvist och bifoga SINK-beslut när du loggar in på Mina sidor. Beslutet gäller från att vi får in det. Vi kan inte justera eller betala tillbaka skatt för pension som du redan har fått. 

Anmäl skattehemvist och/eller bifoga SINK-beslut