Basbelopp används för att räkna ut pensionen

Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. 

Vi använder tre olika typer av basbelopp för att räkna ut pensionen: 

    • Prisbasbelopp - används bland annat för att räkna upp vissa tjänstepensioner till exempel inom AKAP-KR och KAP-KL.
    • Förhöjt prisbasbelopp - används till exempel för att räkna ut årspoäng i vissa avtal som gäller före AKAP-KR och KAP-KL.
    • Inkomstbasbelopp - fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, AKAP-KR och KAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.
 

2024

2023

2022

Prisbasbelopp 57 300 52 500 48 300
Förhöjt prisbasbelopp 58 500 53 500 49 300
Inkomstbasbelopp 76 200 74 300 71 000