Basbelopp används för att räkna ut pensionen

Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. 

Vi använder tre olika typer av basbelopp för att räkna ut pensionen: 

    • Prisbasbelopp - används bland annat för att räkna upp vissa tjänstepensioner till exempel inom KAP-KL och AKAP-KL.
    • Förhöjt prisbasbelopp - används till exempel för att räkna ut årspoäng i vissa avtal som gäller före KAP-KL och AKAP-KL.
    • Inkomstbasbelopp - fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.
  2022 2021 2020
Prisbasbelopp 48 300 47 600 47 300
Förhöjt prisbasbelopp 49 300 48 600 48 300
Inkomstbasbelopp 71 000 68 200 66 800