Basbelopp används för att räkna ut pensionen

Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. 

Vi använder tre olika typer av basbelopp för att räkna ut pensionen: 

  • Prisbasbelopp - används bland annat för att räkna ut den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten och för att räkna upp vissa tjänstepensioner till exempel inom KAP-KL och AKAP-KL.
  • Förhöjt prisbasbelopp - används till exempel för att räkna ut årspoäng i vissa avtal som gäller före KAP-KL och AKAP-KL.
  • Inkomstbasbelopp - fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.

 

  2021 2020 2019
Prisbasbelopp 47 600 47 300 46 500
Förhöjt prisbasbelopp 48 600 48 300 47 400
Inkomstbasbelopp 68 200 66 800 64 400