Händelser i livet som kan påverka din pension

Gifter dig, får barn eller byter jobb? Din pension påverkas av olika händelser i livet. Här kan du läsa om vad som händer och vad du bör tänka på vid en rad olika händelser.

Vi beskriver vad som händer med tjänstepensionen för dig som jobbar inom kommun eller region. Vill du läsa mer om den allmänna pensionen kan du göra det på pensionsmyndigheten.se.

För att se din pension hos oss, logga in på Mina sidor

När börjar jag tjäna in pengar till min tjänstepension om jag jobbar inom kommun och region?

När du börjar arbeta börjar du samtidigt tjäna in pengar till din tjänstepension (omfattas du av pensionsavtalet KAP-KL får du tjänstepension från 21 år). Det är din arbetsgivare som sätter av pengar till tjänstepensionen. Pengarna placeras i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension om du inte väljer något annat.

 

Vad ska jag tänka på om jag gifter eller skiljer mig?

Ändras ditt familjeförhållande ska du se över ditt försäkringsskydd.

Om du blir sambo eller gifter dig vill du kanske ha återbetalningsskydd i din tjänstepension. Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får dina sparade pensionspengar om du dör och  ger en extra trygghet till din familj. Din egen pension blir något lägre om du har återbetalningsskydd.

Om du skiljer dig vill du kanske välja bort återbetalningsskyddet.

Läs mer om återbetalningsskydd 

Påverkas min pension av föräldraledighet?

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din tjänstepension. Men eftersom ditt försörjningsansvar ökar är det bra att se över vilket skydd din tjänstepension ger din familj om du dör. Har du återbetalningsskydd får dina efterlevande dina sparade pensionspengar. Se gärna över förmånstagarförordnandet, alltså till vem dina pensionspengar betalas ut.

Får jag mer i pension om jag får högre lön?

Din arbetsgivare betalar in en viss procent av din lön till tjänstepensionen. Högre lön ger med andra ord högre tjänstepension.

Vad händer om jag byter jobb hos min arbetsgivare?

Om du fortfarande har samma pensionsavtal, AKAP-KR eller KAP-KL, händer ingenting med din tjänstepension om du byter tjänst. Din arbetsgivare fortsätter att betala in till din pension.

Vad händer om jag byter jobb och får en ny arbetsgivare?

Får du nytt jobb hos en annan arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension. De pengar du redan tjänat in finns förstås fortfarande kvar och kommer att bli en del av din framtida pension. Du kan alltså få tjänstepension från mer än ett håll den dag du går i pension.

Hur påverkas min pension av ändrad arbetstid?

Ändrar du arbetstiden påverkar det din inkomst och därmed tjänstepensionen. Om du arbetar deltid får du lägre inkomst och arbetsgivare betalar inte in lika mycket pengar till din tjänstepension. 

Hur påverkas min pension av när jag väljer att sluta jobba?

Ju längre du jobbar, desto högre blir din pension. Gå inte i pension för tidigt om du inte måste. 

minpension.se kan du testa hur det påverkar din utbetalning om du tar ut pension vid olika åldrar. 

Får jag pension om jag studerar?

Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.

Får jag pension om jag blir långvarigt sjuk?

Vid sjukdom fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.

Hur påverkas pensionen om jag blir arbetslös?

Om du förlorar jobbet slutar din arbetsgivare att göra inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts finns förstås kvar och betalas ut den dag du går i pension. 

Dags att gå i pension – vad händer då?

På våra pensionärssidor kan du läsa mycket mer om vad som händer med din tjänstepension den dag det är dags att gå i pension.

 

Vad händer om jag skadar mig under arbetstid?

Genom din arbetsgivare är du försäkrad hos Afa Försäkring. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta mer eller läs mer på afaforsakring.se

 

Hur fungerar det med tjänstepensionen om jag har två arbetsgivare eller flera?

Om du har samma pensionsavtal, AKAP-KR eller KAP-KL, även i de andra anställningarna, betalar varje arbetsgivare in pengar till tjänstepensionen.

Har du däremot av ett annat avtalsområde i någon av anställningarna, betalar den arbetsgivaren in pengar till den tjänstepension som är aktuell för det avtalsområdet. Du kan alltså få tjänstepensionsutbetalningar från mer än ett håll den dag du går i pension.

 

Vad händer när jag dör?

Har du valt att ha återbetalningsskydd i din tjänstepension, betalas ditt pensionskapital ut till dina förmånstagare. I så fall kontaktar vi dina förmånstagare. Har du valt att inte ha återbetalningsskydd, betalar vi inte ut några pengar.