AKAP-KR – för dig i kommun, region och kommunala bolag

Du som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller något annat jobb inom kommun, region eller kommunalt bolag har från och med 2023 tjänstepensionen AKAP-KR.

Tjänstepensionsavtalet innebär att din arbetsgivare betalar in mer pengar till din tjänstepension. Det är arbetsgivarna tillsammans med fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innehåller också andra förmåner som är en trygghet både för dig och din familj.

För vem gäller AKAP-KR?

Från och med 2023 har du som jobbar på en kommun, region eller i ett kommunalt bolag som är medlem i Sobona tjänstepensionen AKAP-KR. Förutsättningen är att du är född 1958 eller senare och inte tillhör något av undantagen som omfattas av KAP-KL.

Många förmåner i din tjänstepension – AKAP-KR

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: 

  • Premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.
  • Särskild avtalspension till vissa grupper.
  • Ersättning till din familj om du dör.

Här kan du läsa mer om efterlevandeskydd

Alla får premiebestämd pension

Alla, utan nedre åldersgräns, som omfattas av AKAP-KR har rätt till den premiebestämda pensionen (som ibland kallas avgiftsbestämd). Din arbetsgivare betalar in 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 31,5 procent på den lön som överstiger den nivån. 

Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region. Din tjänstepension placeras i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. Vi sköter alla placeringar åt dig och vi ger dig ett garanterat pensionsbelopp. Men om du vill kan du själv påverka:

  • Om du i stället vill spara i en fondförsäkring
  • Om du vill välja bort återbetalningsskyddet 

Marknadens lägsta avgifter

Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell försäkring för dig som är kommun- och regionanställd. Dessutom har vi ett avgiftstak som innebär att du aldrig betalar mer än 300 kronor per år i avgift. Alltså blir det mer pengar kvar till dig den dag du går i pension. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att administrera pensionsförsäkringen. All vinst går tillbaka till dig som kund.

Traditionell försäkring

Fast avgift Rörlig avgift Maxavgift
48 kr/år 0,09%* 300 kr/år

*Försäkringsavgift: 0,05% + kapitalförvaltningskostnad: 0,04%

Fondförsäkring (entrélösningen)

Fast avgift Rörlig förvaltningsavgift
65 kr/år 0,3%

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra våra avgifter med de andra valbara pensionsbolagen.

 

Vad påverkar hur stor tjänstepensionen blir?

Hur stor pensionen blir beror på:

  • Hur mycket du har tjänat under ditt arbetsliv
  • Vilken avkastning du har haft
  • Hur höga avgifter du har betalat
  • När du börjar ta ut pensionen

Så betalas tjänstepensionen ut

Pensionen betalas ut automatiskt månaden efter du fyller 70 år, men du kan välja att ta ut den tidigare eller senare. Som tidigast när du är 60 år. Du kan inte göra några ändringar när du har fått den första utbetalningen.

Vissa grupper kan få särskild avtalspension

Du som i huvudsak arbetar inom räddningstjänstens utryckningsstyrka och anställdes före den 1 januari 2023 kan ha rätt till särskild avtalspension från 58 års ålder. Du kan också välja att avstå särskild avtalspension och i stället få ett extra tillägg till din tjänstepension eller till din lön. Även du som började din anställning den 1 januari 2023 eller senare har rätt till det extra tillägget. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhet i traditionell försäkring
Läs mer om hållbarhet i fondförsäkring

Relaterade artiklar