Välkommen till kundservice

Behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig. Vill du ta ut pension, få en pensionsprognos, ta bort ditt återbetalningsskydd eller skicka ett meddelande till oss gör du det enklast genom att logga in på Mina sidor.

Avvikande öppettider

Vi har stängt 24/6 och 26/12. 

Under 2023 har vi stängt följande vardagar: 5-6/1, 7/4, 10/4, 1/5, 18-19/5, 6/6, 23/6, 25-26/12.

Skicka brev

Postadress:
KPA Pension
106 85 STOCKHOLM

Skicka e-post

Har du ett personligt ärende, logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande. 

Här svarar vi endast på allmänna frågor. Fyll i formuläret nedan så får du svar inom två dagar.

Kontakta oss på Facebook

Vi svarar på allmänna frågor under vardagar kl. 09.00-16.00. 

KPA Pension på Facebook

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar.

KAP-KL gäller för dig som är anställd i kommun, region och vissa kommunala eller privata företag. KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och gäller från 2006. Tidigare hette avtalet PFA.

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,50 procent av din inkomst till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner.

Alla som omfattas av AKAP-KL har rätt till den premiebestämda pensionen. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Avgiften är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt ger dig lite mer pengar till din egen pension. 

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort om du skulle vilja det.

Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj, särskilt när du har barn som bor hemma. Är barnen vuxna och har egna inkomster kan det däremot vara läge att förstärka din egen pension. Utan återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Har du ingen familj eller börjar närma dig pensionsåldern bör du definitivt fundera över ditt behov av återbetalningsskydd.

 

Kontakta gärna vår kundservice på 0771-650 500 om du känner dig osäker vad gäller återbetalningsskyddet.

Har du inget återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Arvsvinsterna fördelas mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital när du dör.

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, blir registrerad partner, inleder samboförhållande eller får barn kan du inom ett år lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

När du börjar arbeta börjar du också tjäna in pengar till din tjänstepension. Om du har fyllt 21 år sätter din arbetsgivare varje år in pengar i en pensionsförsäkring åt dig. Pengarna placeras hos oss i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort ett annat val.

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din tjänstepension. Men eftersom ditt försörjningsansvar ökar är det bra att se över vilket skydd din tjänstepension ger din familj om du dör. Har du återbetalningsskydd får dina efterlevande dina sparade pensionspengar. Se gärna över förmånstagarförordnandet, alltså till vem dina pensionspengar betalas ut. När barnet börjar i förskolan kanske du går ner till deltid. Tänk på att när din lön blir lägre så minskar också beloppet som betalas in till din tjänstepension.
Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.
Ändras ditt familjeförhållande ska du se över ditt försäkringsskydd. Om du blir sambo eller gifter dig vill du kanske ha återbetalningsskydd i din tjänstepension. Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får dina sparade pensionspengar om du dör. Återbetalningsskyddet kostar ingenting och det ger en extra trygghet till din familj. Om du skiljer dig vill du kanske välja bort återbetalningsskyddet. Din egen pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Alla frågor och svar