Arbetsgivare

Logga in

Du som börjar använda Nya KPA Direkt behöver ny behörighet samt e-legitimation.

Kontakta oss

Öppettider kl. 07:30-17:00

Aktuellt

KPA Pensions drag gav ökad avkastning och lägre klimatavtryck

För att minska koldioxidavtrycken ändrades innehaven i de utländska portföljerna. Beslutet ledde till omkring 35 procents lägre koldioxidavtryck, samtidigt som portföljerna slog den globala börsutveck [...]