Alla nyheter

Tredje kvartalet 2022: KPA Pensions höga solvensgrad ger stabilitet i en orolig omvärld

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 4 procent till 15 815 (15 202) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 229 (195) procent relativt samma period föregående år. I en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på minus 11,6 procent (8,2 procent). Under perioden 2012 - 2021 uppgick den genomsnittliga avkastningen till 7,3 procent.

Andra kvartalet 2022: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade med 4 procent till 13 977 (13 489) miljoner kronor och solvensgraden ökade till 229. I en marknad som präglats av kraftigt fallande tillgångspriser har KPA begränsat effekten av nedgången för pensionsspararna och redovisar en totalavkastning på minus 10,3 procent (7,2 procent). Under perioden 2012 - 2021 uppgick den genomsnittliga avkastningen till 7,3 procent.