Alla nyheter

Solvens- och verksamhetsrapport för 2020

Finansinspektionen godkände den 22 februari 2021 KPA Livförsäkrings ansökan om att omvandla företaget till ett tjänstepensionsföretag. Omvandlingen till KPA Tjänstepension skedde per den 1 mars 2021. Den innebär att KPA Tjänstepension blir bland de första svenska tjänstepensionsföretagen att fullt ut ansluta sig till de nya europeiska reglerna för tjänstepensionsföretag (IORP 2), som infördes i Sverige vid årsskiftet 2019/2020.

KPA Pension sätter klimatpress på HSBC – en av världens största banker

I förra veckan offentliggjorde Folksamgruppen (där KPA Pension ingår), tillsammans med 14 andra investerare, ett klimatrelaterat förslag inför den brittiska storbanken HSBCs årsstämma senare i vår. Vi uppmanar nu banken att lansera en strategi och tydliga mål för att reducera sin exponering mot fossila tillgångar, i linje med Parisavtalet, och att inleda arbetet med att fasa ut kolfinansiering.