Alla nyheter

2020-01-20

KPA Pension investerar 450 miljoner kronor i grön skogsfond

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest. Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera.

2020-01-10

KPA Pension kräver svar av Ericsson

Korruption och andra oegentligheter är en utmaning för oss som ägare att få ett ordentligt grepp om. Eftersom korruption pågår i det dolda tills det blir avslöjat så handlar vårt arbete med ägarstyrning om att uppmana bolagen att ha rätt kontrollsystem, styrning och incitament så att man så långt som möjligt minskar riskerna för att de anställda ska vilja och/eller kunna bidra till oegentligheter.

2019-12-18

KPA Pension investerar 1,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar totalt 4 miljarder kronor i aktier utgivna av Heimstaden Bostad AB, vid en riktad nyemission den 7 januari 2020.

2019-12-16

KPA Pension och Folksam återinvesterar 2 miljarder kronor i Volvo Cars

KPA Pension och Folksam återinvesterar 2 miljarder i preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensaktier löses in.

2019-12-13

Ditt pensionsbelopp för 2020

Ditt nya pensionsbelopp kommer att finnas på Mina sidor från den 12 januari.

2019-11-29

Fyra nya medlemmar i Nettonollalliansen

Aviva, AXA, CNP Assurances and FRR har idag anslutit sig till Nettonollalliansen, där KPA Pension tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag åtagit sig att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

2019-11-12

KPA Pension investerar drygt 720 miljoner i nordisk infrastruktur

KPA Pension och Folksamgruppen fortsätter att investera i nordisk infrastruktur.

2019-11-08

KPA Pension bäst i klassen som ansvarsfulla investerare

KPA Pension toppar livförsäkringsförmedlare Max Matthiessens granskning av hur pensionsbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

2019-11-05

Ändrat försäkringsvillkor för efterlevandepension nästa år

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya försäkringsvillkor för förmånsbestämda pensionsförmåner.

2019-10-25

Stabil utveckling för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension, en del av Folksamgruppen, resultatet efter årets tredje kvartal 2019. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade till 14 495 miljoner kronor och avkastningen uppgick till 9,6 procent.

2019-10-10

KPA Pension först i finansbranschen att bli hbtq-certifierat

KPA Pension har under året utbildat sina medarbetare för att kunna hbtq-certifieras. Det innebär att KPA Pension den 10 oktober blir finansbranschens första hbtq-certifierade bolag. Målet med certifieringen är att ge alla anställda i verksamheten en ökad kunskap om hbtq-frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

2019-10-08

Hos KPA Pension får alla plats

Hos oss ska alla få plats. Vem du än är. Oavsett hur du väljer att leva, eller med vem. Därför är vi det första hbtq-certifierade bolaget inom pensionsbranschen.

2019-09-24

Fira Tjänstepensionens dag med extra koll på din pension

Tjänstepensionen har stor betydelse för din inkomst som pensionär. Trots det vet många inte om att de har tjänstepension eller hur mycket de får. Idag är det Tjänstepensionens dag. Då vill vi hjälpa dig att få bra koll på din pension.

2019-09-23

KPA Pension i ny global investerarallians för nettonollutsläpp

Folksamgruppen där KPA Pension ingår är en av initiativtagarna till den nya alliansen UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance.

2019-09-13

KPA Pension i avkastningstoppen mellan 2009-2018

Ytterligare ett framgångsrikt år för de som har sin tjänstepension i KPA Pension. Sett över både fem och tio år får kunderna näst högst snittavkastning i branschen hos KPA Pensionsförsäkring.

2019-09-13

KPA Pension i avkastningstoppen

Grattis till dig som har din tjänstepension i en fondförsäkring hos oss i KPA Pension! Tillsammans lägger vi ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss. Du som kund får nämligen näst högst snittavkastning i branschen, sett över både fem och tio år.

2019-09-06

KPA Pension i en av de största fastighetsaffärerna i Sverige

KPA Pension förvärvar kontorsfastigheten Brädstapeln 16 av Areim för 4,3 miljarder kronor. Det är den tredje största fastighetsaffären som hittills gjorts i Sverige.

2019-08-28

Jobba heltid – det tjänar alla på!

Att få deltidare att jobba mer är ett sätt att lösa kommuners personalbrist. Men frågan är inte helt okontroversiell. KPA Pension hjälper till med information om hur deltid slår mot pensionen – och med lösningar för att fler ska jobba några år till.

2019-07-26

God avkastning i KPA Pension under första halvåret 2019

Halvårsrapport för KPA Pension, en del av Folksamgruppen. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring minskade till 12 911 (13 081) miljoner kronor. Föregående år påverkades av förändrad debitering och rensat för det utvecklas premien fortsatt starkt.

2019-06-20

Våra kunders pengar bidrar till klimatanpassning

Lågt belägna och kustnära städer kan drabbas hårt av klimatförändringarna. I Kristianstad byggs nu vallar som ska skydda staden. KPA Pensions kunder är med och finansierar projektet.

2019-06-18

KPA Pension och Folksam investerar drygt 200 miljoner kronor i batteriutvecklaren Northvolt

Folksamgruppen, där KPA Pension och Folksam ingår, investerar drygt 20 miljoner euro i Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Det blir Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier. Full produktion beräknas till 2021.

2019-06-17

Almedalen - en demokratisk mötesplats för alla

Almedalsveckan är den självklara mötesplatsen för alla som vill diskutera viktiga samhällsfrågor. Alla evenemang i det officiella programmet är kostnadsfria och öppna för alla.

2019-06-10

Få din post från KPA Pension digitalt med Kivra

KPA Pension är ansluten till tjänsten Kivra. Det innebär att du som kund kan få en egen digital brevlåda dit många (men inte alla) av dina brev från KPA Pension skickas digitalt.

2019-05-24

KPA Pension stöder internationellt pris för hållbar utveckling

Win Win Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris som uppmärksammar insatser för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. Vi på KPA Pension är mycket glada över att vara samarbetspartner till priset.

2019-05-21

Nya regler för fonderna på fondtorget

Förra året ändrades reglerna för att öka kvaliteten och säkerheten kring de fonder som erbjuds på fondtorget. Vissa fonder har försvunnit helt, andra har slagits ihop. Du som påverkas ska ha fått ett brev hem från Pensionsmyndigheten.

2019-05-20

KPA Pension billigast i genomgång av avgifter för tjänstepensionssparande

KPA Pensions traditionella försäkring var billigast i Dagens Industris genomgång av bankerna och pensionsbolagens avgifter. Genomgången visade också att det är stora skillnader i avgifterna på olika sparlösningar.

2019-05-14

Samtal om jämställda pensioner och gympapåse med ministern

KPA Pensions vd Britta Burreau träffade nyligen socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) och pratade hur vi kan skapa en bättre framtid med bra pensioner och ett mer jämställt samhälle.

2019-05-06

KPA Pension förvärvar nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet

KPA Pension förvärvar en nybyggd kontorsfastighet av Fabege för 1 608 miljoner kronor. Förvärvet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar.

2019-05-02

Stark start på 2019 för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension, en del av Folksamgruppen, resultatet för första kvartalet 2019. Premieinkomsten för KPA ökade till 14 314 miljoner kronor och avkastningen låg på 4,9 procent.

2019-04-18

Bolagsstämman – viktig arena för påverkansarbetet mot hållbarhet

Våren är i antågande och det innebär högsäsong för börsbolagens årliga stämmor. Bolagsstämmorna är ett viktigt forum för KPA Pension att aktivt visa hur vi arbetar med ansvarsfullt ägande.

2019-04-12

KPA Pension i topp på hållbarhet i pensionsbranschen

KPA Pension är Sveriges mest hållbara pensionsbolag enligt svenska konsumenter - för åttonde året i rad. Det visar Europas och Sveriges största studie om hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.

2019-03-20

KPA Pension investerar 1,2 miljarder i obligation för att minska matsvinn

KPA Pension investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor (127 MUSD). Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Specifikt fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet 12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

2019-03-13

KPA Pension fortsätter att investera i infrastruktur

KPA Pension investerar 38 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera portföljen genom att fortsätta fokusera på infrastruktur.

2019-02-14

Ditt värdebesked för 2018 kommer vecka 12

Då kan du logga in på Mina sidor och få reda på hur mycket din arbetsgivare har betalat in till din tjänstepension under året och hur dina pengar har utvecklats.

2019-02-08

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension under 2018

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade hela 23 procent och uppgick till 16 475 (13 378) miljoner kronor.

2019-02-04

Så arbetar KPA Pension för en jämställd pension

KPA Pension fokuserar på fem globala hållbarhetsmål varav jämställdhet är ett. Trots att pensionssystemet inte tar någon hänsyn till kön blir det stora skillnader på mäns och kvinnors pension. Det här försöker KPA Pension ändra på, bland annat genom att Britta Burreau föreläser i ämnet för att driva på för konkreta förbättringar för våra kunder.

2019-01-30

KPA Pension köper nya typer av gröna obligationer

I förra veckan gjorde KPA Pension tillsammans med övriga Folksamgruppen två olika investeringar i gröna obligationer. Med fokus på Östersjön kan den ena egentligen sägas vara blå, medan den andra satsar på hållbara bostäder.

2019-01-15

AGI – nya regler för Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Den här förändringen gäller alla arbetsgivare, oavsett storlek eller bransch och kallas AGI, eller arbetsgivardeklaration på individnivå.