Alla nyheter

2018-02-16

Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2017. KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

2018-02-13

Ditt värdebesked kommer vecka 11

Under vecka 11 publiceras värdebeskedet på Mina sidor. Då kan du se hur just dina pengar har utvecklats under det senaste året.

2018-01-29

Ditt pensionsbelopp för 2018

Insättningsbeskedet med ditt pensionsbelopp för 2018 skickas ut i samband med att din pension betalas ut i januari (den 18:e eller 19:e beroende på när du är född).

2018-01-29

SKL kompenserar de pensionärer som har fått sänkt tjänstepension

Vissa pensionärer får sänkt tjänstepension under 2018. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att kompensera de pensionärer som drabbas. I dagsläget vet vi inte när kompensationen kommer att betalas ut.

)