Alla nyheter

KPA Pension förvärvar tre fastigheter i centrala Stockholm

KPA Pension, en del av Folksamgruppen, förvärvar fastigheterna Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24 i centrala Stockholm av AMF för cirka 2,14 miljarder kronor. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till drygt 14 000 kvadratmeter och tillträdet sker den 1 mars 2022. Förvärvet är en del i KPA Pensions strategi att göra långsiktiga investeringar i syfte att ge sina kunder en bra avkastning på sina pensionspengar.

KPA Pension ökar innehavet i fastigheter och alternativa placeringar

KPA Pension förvärvar tomträtten Gångaren 10 av Invesco. Tomträtten ligger på Kungsholmen i Stockholm och fastighetsvärdet i affären är 2,3 miljarder kronor. KPA Pension har även investerat 1,8 miljarder kronor i fonden PCP Transition. Fonden ska finansiera företag som antingen har ställt om, eller är på väg att ställa om, till hållbara affärsmodeller samt de som möjliggör sådan omställning för andra företag.

Pensionspengar bygger simhall i Linköping

Snart kan Linköpingsborna motionera i en helt ny simhall. Linköping är en av de kommuner som kommit längst i sitt klimatarbete med målet att vara Co2-neutralt till 2025. Därför var det självklart att den nya simhallen skulle byggas på ett hållbart sätt och fastigheten kommer att leva upp till de högt ställda hållbarhetskraven för Miljöbyggnad silver. Bygget som redan kommit en bra bit på väg ska bli en mötesplats för bad, lek, sport och hälsa.

Solvens- och verksamhetsrapport för 2020

Finansinspektionen godkände den 22 februari 2021 KPA Livförsäkrings ansökan om att omvandla företaget till ett tjänstepensionsföretag. Omvandlingen till KPA Tjänstepension skedde per den 1 mars 2021. Den innebär att KPA Tjänstepension blir bland de första svenska tjänstepensionsföretagen att fullt ut ansluta sig till de nya europeiska reglerna för tjänstepensionsföretag (IORP 2), som infördes i Sverige vid årsskiftet 2019/2020.

KPA Pension sätter klimatpress på HSBC – en av världens största banker

I förra veckan offentliggjorde Folksamgruppen (där KPA Pension ingår), tillsammans med 14 andra investerare, ett klimatrelaterat förslag inför den brittiska storbanken HSBCs årsstämma senare i vår. Vi uppmanar nu banken att lansera en strategi och tydliga mål för att reducera sin exponering mot fossila tillgångar, i linje med Parisavtalet, och att inleda arbetet med att fasa ut kolfinansiering.