För dig som arbetar med pensionsfrågor i kommun, region och kommunala företag

Handläggning och administration av pensioner kan skapa frågor. Arbetar du med dessa frågor i en region, en kommun eller ett kommunalt företag hittar du dina kontaktpersoner här.

Chef

Berivan Roozbayani

Ansvarsområde: Kommuner, regioner och kommunala företag

Telefon: 073-439 33 00

E-post: berivan.roozbayani@kpa.se

Kundansvariga

Magnus Ahrenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings län samt Kalmar län

Telefon: 076-762 20 23

E-post: magnus.ahrenstedt@kpa.se

Gunilla Appeldahl

Ansvarsområde: Kommuner i Halland-, Blekinge-, Västra Götaland- och Gävleborgs län samt regioner i södra Sverige.

Telefon: 073-439 34 13

E-post: gunilla.appeldahl@kpa.se

Rasmus Arnell

Ansvarsområde: Kommuner i Värmland samt kommunala företag.

Telefon: 070-831 69 12

E-post: rasmus.arnell@kpa.se

Mikko Ervasti

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Dalsland, Örebro län, Bohuslän, Värmland. Regioner i Stockholm, Östergötland och Sörmland.

Telefon: 073-439 34 24

E-post: mikko.ervasti@kpa.se

Lars Hedenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Stockholms-, Uppsala- och Värmlands län

Telefon: 073-439 33 83

E-post: lars.hedenstedt@kpa.se

Peter Håkansson

Ansvarsområde: Kommuner i Västerbotten och Norrbotten.

Telefon: 070-831 53 22

E-post: peter.hakansson@kpa.se

Leif Nyberg

Ansvarsområde: Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Kommuner i Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Västmanland.

Telefon: 076-831 44 41

E-post: leif.nyberg@kpa.se

Dani Zaitoun

Ansvarsområde: Kommuner i Skåne, Småland och Blekinge län, Stockholms stad

Telefon: 073-439 34 32

E-post: dani.zaitoun@kpa.se

Kundkontakter

Maria Charalambidis

Ansvarsområde: Kommuner Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Sörmland, Jönköpings, Kronobergs län

Telefon: 076-840 00 12

E-post: maria.charalambidis@kpa.se

Barbro Rinaldo

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Värmland, Dalsland, Örebro län, Region Gotland samt Stockholm stad

Telefon: 073-439 33 73

E-post: barbro.rinaldo@kpa.se

Patrik Lind

Ansvarsområde: Kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västmanland, Gävleborgs län

Telefon: 076-842 98 24

E-post: patrik.lind@kpa.se

Anna Törnkvist

Ansvarsområde: Samtliga regioner samt kommuner i Stockholmsregionen och Uppsala län

Telefon: 073-439 34 22

E-post: anna.tornkvist@kpa.se