Vår verksamhet

KPA Pensions kunder är arbetsgivare och anställda inom kommuner och regioner. Vår uppgift är att se till att våra kunder får en trygg och bra pension utan att det sker på någon annans bekostnad. Det ska gå hand i hand med vår vision - att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.