Välkommen till kundservice

Behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig. Vill du ta ut pension, få en pensionsprognos, ta bort ditt återbetalningsskydd eller skicka ett meddelande till oss gör du det enklast genom att logga in på Mina sidor.

Avvikande öppettider

Vi har stängt följande vardagar: 1 januari, 5 januari, 29 mars, 1 april, 1 maj, 9-10 maj, 6 juni, 21 juni, 25-26 december, 31 december.

Skicka brev

Postadress:
KPA Pension
106 85 STOCKHOLM

Skicka e-post

Har du ett personligt ärende, logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande. 

Här svarar vi endast på allmänna frågor. Fyll i formuläret nedan så får du svar inom två dagar.

Kontakta oss på Facebook

Vi svarar på allmänna frågor under vardagar kl. 09.00-16.00. 

KPA Pension på Facebook

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Från och med 2023 har de allra flesta som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR.

Din arbetsgivare betalar in 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent på den överstigande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp till den premiebestämda pensionen. 

Du som jobbar inom kommun, region eller företag som är medlem i Sobona och som inte omfattades av övergången till AKAP-KR från och med 1 januari 2023 har en tjänstepension som heter KAP-KL. 

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din inkomst som premie till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt kan ge dig lite mer pengar till din tjänstepension. 

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort om du skulle vilja det.

Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj, särskilt när du har barn som bor hemma. Är barnen vuxna och har egna inkomster kan det däremot vara läge att förstärka din egen pension. Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Har du ingen familj eller börjar närma dig pensionsåldern bör du definitivt fundera över ditt behov av återbetalningsskydd.

Kontakta gärna vår kundservice på 0771-650 500 om du känner dig osäker vad gäller återbetalningsskyddet.

Har du inget återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Arvsvinsterna fördelas mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital när du dör.

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, inleder samboförhållande eller får barn kan du inom ett år lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

När du börjar arbeta börjar du också tjäna in pengar till din tjänstepension. Om du har fyllt 21 år sätter din arbetsgivare varje år in pengar i en pensionsförsäkring åt dig. Pengarna placeras hos oss i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort ett annat val.

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din tjänstepension. Men eftersom ditt försörjningsansvar ökar är det bra att se över vilket skydd din tjänstepension ger din familj om du dör. Har du återbetalningsskydd får dina efterlevande dina sparade pensionspengar. Se gärna över förmånstagarförordnandet, alltså till vem dina pensionspengar betalas ut. När barnet börjar i förskolan kanske du går ner till deltid. Tänk på att när din lön blir lägre så minskar också beloppet som betalas in till din tjänstepension.

Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.

Ändras ditt familjeförhållande ska du se över ditt försäkringsskydd. Om du blir sambo eller gifter dig vill du kanske ha återbetalningsskydd i din tjänstepension. Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får dina sparade pensionspengar om du dör. Återbetalningsskyddet kostar ingenting och det ger en extra trygghet till din familj. Om du skiljer dig vill du kanske välja bort återbetalningsskyddet. Din egen pension kan bli något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Alla frågor och svar