applen_466x250.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring får alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

Ekonomiska nyckeltal

 201920182017

Premieinkomst, Mkr

17 315 16 475 13 378

Totalavkastning, %

11,2 0,5 4,7

Avkastningsränta, %

11,3 0,5 4,8
  Dec 2019 Dec 2018 Dec 2017

Förvaltat kapital, Mkr

202 714  172 402  163 060

Solvensgrad, %

171  165  168

Solvensgrad 171 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 171 procent (2019). Det betyder att vi har 71 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna. 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Så här placeras våra kunders pengar i den traditionella pensionsförsäkringen (december 2019):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 44%
Svenska aktier 15%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 9%
Specialplaceringar 4%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2018

Här hittar du årsredovisningarna för 2018