applen_466x250.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring får alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

Ekonomiska nyckeltal

 201820172016

Premieinkomst, Mkr

14 628 13 378 12 138

Totalavkastning, %

0,5 4,6 6,6

Avkastningsränta, %

0,5 4,8 6,7
  Dec 2018 Dec 2017 Dec 2016

Förvaltat kapital, Mkr

172 553  163 060  148 379

Solvensgrad, %

165  168  164

Solvensgrad 165 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 165 procent (2018). Det betyder att vi har 65 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.


Totalavkastning på 7,5% per år i genomsnitt

Vi placerar våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats. Sett över de senaste tio åren (2008-2017) har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2008-2017

 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Så här placeras våra kunders pengar i den traditionella pensionsförsäkringen (december 2018):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 13%
Utländska räntepapper 7%
Utländska aktier 20%
Fastigheter 7%
Specialplaceringar 4%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2017

Här hittar du årsredovisningarna för 2017

)