applen_466x250.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring får alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

Ekonomiska nyckeltal

 Jan-jun 2019Jan-jun 201820182017

Premieinkomst, Mkr

12 911 13 081 16 475 13 378

Totalavkastning, %

7,7 3,0 0,5 4,6

Avkastningsränta, %

7,7 3,1 0,5 4,8
  Juni 2019 Juni 2018 Dec 2018 Dec 2017

Förvaltat kapital, Mkr

196 426 178 336  172 402  163 060

Solvensgrad, %

166 172  165  168

Solvensgrad 165 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 165 procent (2018). Det betyder att vi har 65 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.


Totalavkastning på 6,9% per år i genomsnitt

Vi placerar våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats. Sett över de senaste tio åren (2009-2018) har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,9 procent.

 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Så här placeras våra kunders pengar i den traditionella pensionsförsäkringen (december 2018):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 13%
Utländska räntepapper 7%
Utländska aktier 20%
Fastigheter 7%
Specialplaceringar 4%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2018

Här hittar du årsredovisningarna för 2018