Innehav och uteslutna bolag

Vi har tagit fram riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det betyder att vi väljer placeringar utifrån etiska kriterier, både påverkande och uteslutande.

Företagen vi investerar i ska ta ansvar för människa och miljö och arbeta mot korruption. Verksamheter som skadar människor, som vapen, tobak, pornografi, alkohol (inklusive distribution), kommersiell spelverksamhet och icke-medicinsk cannabis investerar vi inte i. Dessutom utesluter vi bolag där en stor del av omsättningen kommer från kol eller oljesand.

Bolag vi investerar i

Här kan du se vilka bolag som KPA Tjänstepensionsförsäkring AB investerar i. 

Innehav mars 2023 (pdf)

Bolag vi utesluter

Här kan du se vilka bolag som KPA Tjänstepensionsförsäkring AB har uteslutit.

Uteslutna bolag april 2024 (pdf)