Rapporter

Rapport: Delad föräldraförsäkring

Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av en individualiserad föräldrapenning där kvinnan och mannen delar lika på föräldraledigheten? Och vilken effekt har det på ålderspensionen för framför allt kvinnor som är anställda i den kommunala sektorn?

Kortversion av rapporten (pdf)
Originalversion av rapporten (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2020

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet utifrån mål kopplade till områden som är viktiga för oss, våra kunder och för miljö och klimat.

Hållbarhetsredovisning för 2020 (pdf)

Klimatrapport 2020

I den årliga klimatrapport vi tar fram i enlighet med TCFD-ramverket samlar vi information om hur vi identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker i vår kapitalförvaltning.

Klimatrapport för 2020 (pdf)

Bolagsstämmorapport 2021

KPA Pension är en stor ägare på den svenska börsen och vi försöker närvara och rösta vid alla svenska bolagsstämmor där vi har ägande. I bolagsstämmorapporten redovisar vi hur vi röstat och vilka frågor vi ställt till bolagens styrelser.

Bolagsstämmorapport för 2021 (pdf)

Rapport: Höjd pensionsålder – utmaning eller möjlighet?

När riksdagen i oktober 2019 fattade det historiska besluter om höjd pensionsålder var utgången väntad och debatten stillsam. Beslutet var väl förberett: en brett upplagd pensionsåldersutredning presenterade redan 2013 ett förslag om att höja pensionsåldern och samtidigt förlänga rätten att jobba. KPA Pension gav KANTAR SIFO i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning om effekterna av höjd pensionsålder hösten 2019.

Rapport om höjd pensionsålder (pdf)