Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2021.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Du som är född dag 1-15

18 januari 18 februari 18 mars
19 april 18 maj 18 juni
19 juli 18 augusti 17 september
18 oktober 18 november 17 december

Du som är född dag 16-31

19 januari 19 februari 19 mars
19 april 19 maj 18 juni
19 juli 19 augusti 20 september
19 oktober 19 november 20 december