Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2020.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Du som är född dag 1-15

17 januari 18 februari 18 mars
17 april 18 maj 18 juni
17 juli 18 augusti 18 september
19 oktober 18 november 18 december

Du som är född dag 16-31

20 januari 19 februari 19 mars
20 april 19 maj 19 juni
20 juli 19 augusti 18 september
19 oktober 19 november 18 december