Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2022.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Du som är född dag 1-15

Du som är född dag 16-31

18 januari 19 januari
18 februari 18 februari
18 mars 18 mars
19 april 19 april
18 maj 19 maj
17 juni 20 juni
18 juli 19 juli
18 augusti 19 augusti
19 september 19 september
18 oktober 19 oktober
18 november 18 november
19 december 19 december