Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2022.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Om du är född dag 1-15

18 januari 18 maj 19 september
18 februari 17 juni 18 oktober
18 mars 18 juli 18 november
19 april 18 augusti 19 december

Om du är född dag 16-31

19 januari 19 maj 19 september
18 februari 20 juni 19 oktober
18 mars 19 juli 18 november
19 april 19 augusti 19 december