Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång i månaden. Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag du är född. 

Utbetalningsdagar 2024

För dig som är född dag 1-15

18 januari
19 februari
18 mars
18 april
17 maj
18 juni
18 juli
19 augusti
18 september
18 oktober
18 november
18 december

För dig som är född dag 16-31

19 januari
19 februari
19 mars
19 april
20 maj
19 juni
19 juli
19 augusti
19 september
18 oktober
19 november
19 december