Det här kan vi göra för dig som är fackligt förtroendevald

Många anställda är dåligt insatta i sin pension och sitt försäkringsskydd. Som facklig representant är dina kunskaper viktiga för medlemmarna. Vi har fått förtroendet av fackförbunden och arbetsgivarna att vara förvalsalternativ och ta hand om tjänstepensionen för kommun- och regionanställda.

Vill du att vi håller en utbildning hos er?

Förutom att utbilda förtroendevalda kan vi hjälpa till att informera anställda på en informationsträff eller en utbildning om pension. Vi anpassar innehållet och utgår från era specifika behov.

Exempel på innehåll:

  • Pensionssystemet i Sverige
  • Så fungerar den kollektivavtalade tjänstepensionen för kommun- och regionanställda
  • Det här påverkar din pension - förval och återbetalningsskydd
  • Var man hittar information om sin egen pension
  • Hur AKAP-KR/KAP-KL fungerar

Välkommen med din förfrågan!