Pensionsinformation för dig som är fackligt förtroendevald

KPA Pension har fått förtroendet att vara förvalsalternativ och ta hand om tjänstepensionen för kommun- och regionanställda. Som facklig representant är dina pensionskunskaper viktiga för medlemmarna. Du kan hjälpa dem att förstå sin pension och sitt försäkringsskydd.

Vill du att vi håller en utbildning hos er?

Förutom att utbilda förtroendevalda kan vi hjälpa till att informera anställda på en informationsträff eller en utbildning om pension. Vi anpassar innehållet och utgår från era specifika behov.

Exempel på innehåll:

  • Pensionssystemet i Sverige
  • Så fungerar den kollektivavtalade tjänstepensionen för kommun- och regionanställda
  • Det här påverkar din pension - förval och återbetalningsskydd
  • Var man hittar information om sin egen pension
  • Hur AKAP-KR/KAP-KL fungerar

Välkommen med din förfrågan! Mejla oss på pensionsinformation@kpa.se.