Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting

För dig som jobbar med pensioner i kommun, landsting eller kommunalt bolag.

Mer kontaktuppgifter

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer


Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2017. KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt. Läs mer

KPA Pension säljer butiksfastigheter

KPA Pensionsförsäkring säljer 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor. ICA bedriver idag butiksverksamhet i fastigheterna. Läs mer

KPA Pension ställer sig bakom internationellt klimatupprop

KPA Pension ansluter till finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. Läs mer

Toppbetyg för KPA Pensions hållbarhetsarbete

KPA Pension får högsta betyg när Max Matthiessen undersöker hur Sveriges största pensionsbolag arbetar med hållbara investeringar. Läs mer

KPA Pension köper gröna obligationer från Östersunds kommun

KPA Pension och övriga Folksamgruppen fortsätter att köpa gröna obligationer som svenska kommuner runtom i landet ger ut. Tillsammans köpte vi för 160 miljoner kronor i en emission på totalt 800 miljoner kronor som Östersunds kommun gav ut. Därmed var vi den största investeraren. Läs mer

45 000 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2016. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2016

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete

)