Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och region.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kontaktvägar för arbetsgivare inom kommun och region

För dig som jobbar med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag.

Våra reklamfilmer

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer


En pensionspizza serverad

Saco studentråd, Alecta och KPA Pension lanserar idag kampanjen Pensionspizzan på utvalda sociala medier. Syftet är att öka medvetenheten kring pensionssystemet och hur livsval påverkar pensionen. Läs mer

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till september 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 14 313 (12 469) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder. Läs mer

FN-dagen och allas lika värde

KPA Pension har utifrån våra etiska värderingar och vårt hållbarhetsarbete samarbetat med Svenska FN-förbundet sedan 2008. Idag den 24 oktober uppmärksammar vi FN-dagen. Läs mer

KPA Pension stöder Svenska FN-förbundets kampanj mot barnäktenskap

Internationella dagen för flickor inrättades av FN för att uppmärksamma flickors särskilda utsatthet. En av de viktigaste och mest brännande frågorna rör barnäktenskap och tvångsäktenskap. Läs mer

45 000 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2018. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2018

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete