Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och region

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kontaktvägar för arbetsgivare inom kommun och region

För dig som jobbar med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag.

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer


KPA Pension investerar 450 miljoner kronor i grön skogsfond

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest. Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera. Läs mer

KPA Pension kräver svar av Ericsson

Korruption och andra oegentligheter är en utmaning för oss som ägare att få ett ordentligt grepp om. Eftersom korruption pågår i det dolda tills det blir avslöjat så handlar vårt arbete med ägarstyrning om att uppmana bolagen att ha rätt kontrollsystem, styrning och incitament så att man så långt som möjligt minskar riskerna för att de anställda ska vilja och/eller kunna bidra till oegentligheter. Läs mer

KPA Pension investerar 1,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar totalt 4 miljarder kronor i aktier utgivna av Heimstaden Bostad AB, vid en riktad nyemission den 7 januari 2020. Läs mer

KPA Pension och Folksam återinvesterar 2 miljarder kronor i Volvo Cars

KPA Pension och Folksam återinvesterar 2 miljarder i preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensaktier löses in. Läs mer

Fyra nya medlemmar i Nettonollalliansen

Aviva, AXA, CNP Assurances and FRR har idag anslutit sig till Nettonollalliansen, där KPA Pension tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag åtagit sig att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Vi förvaltar i dagsläget mer än 200 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling.

Så fungerar etiska placeringar

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2018. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2018

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete