Hållbarhet i vår egen verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och i vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång.

Våra medarbetare har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och många har medvetet sökt sig till oss tack vare våra värderingar.

Karin Stenmar, hållbarhetschef