Hbtqi-certifiering för allas lika värde

Vem du än är, hur du än identifierar dig: vi jobbar för att din framtid och din pension ska bli så bra som möjlig. Hos oss ska alla känna sig välkomna. Därför hbtqi-certifierade vi vår verksamhet under 2019 som det första bolaget i finansbranschen.

Vi är tjänstepensionsbolaget med tanke och omtanke. Hos oss ska kunder och medarbetare känna sig trygga. Alla ska kunna vara sig själva och få ett respektfullt och professionellt bemötande. 

Att hbtqi-certifiera verksamheten föreföll sig därför naturligt. En certifiering ger våra medarbetare en ökad kunskap om hbtqi, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer.

Vi arbetar främst med hbtqi-frågor internt, men vi gör även ett tydligt ställningstagande offentligt. Vi deltar i Stockholm Pride, både som utställare och i prideparaden samt uppmärksammar den internationella pridemånaden i juni varje år.

För oss är det naturligt att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, och där ingår även hbtqi-personers rättigheter.