Om pensionssystemet

Din pension kommer från flera olika håll. Vi liknar den vid en pyramid med tre delar: allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension.

Allmän pension från staten

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du tjäna in till den allmänna pensionen, som du får av staten. Det gäller även när du studerar och är föräldraledig. Den allmänna pensionen är grunden i din totala pension. Information om den allmänna pensionen får du varje år i det orange kuvertet. Ju mer du tjänar och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Läs mer om allmän pension

Tjänstepension från jobbet

Om du jobbar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension varje år. Du kan själv bestämma hur pengarna ska placeras i väntan på pensionen. Du som är kommun- eller regionanställd får din tjänstepension placerad hos oss. Men har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension på flera ställen. 

Läs mer om tjänstepension

Eget sparande

Att ha ett eget pensionssparande är frivilligt, men det kan vara klokt att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med någon form av eget sparande för framtida behov. Tack vare det jämnar du ut skillnaden mellan din lön idag, och den pension du får i framtiden. Det kan vara banksparande, investeringssparkonto, sparande i din bostad eller annat.

Läs mer om eget sparande